Artikelnummer
19960

Reservdel
Dubbeleffektfilter med plasthölje (ABEK2P3)

Ammoniakfilter används ofta i armaturer som exponeras för ammoniakgas eller -ångor. Detta gäller exempelvis armaturer i byggnader för djur, såsom stall, hönshus och ladugårdar, samt byggnader för behandling av gödsel, tvättlokaler, målerier, vattenreningsverk och avloppsreningsverk. Filtrerar: organiska, oorganiska och sura gaser och ångor, ammoniak och organiska ammoniakderivat, farliga partiklar i solid form eller vätskeform, exempelvis radioaktiva och giftiga ämnen och mikroorganismer.

Stomme och optik

Färg Svart

Grundläggande information

Beräknad leveranstid från fabrik 1–2 veckor
Godkännande UKCA;CE

Mått

Produktens vikt (Kg) 0.40