HITE

HITE-armaturen (High Temperature) är en högintensiv urladdningsarmatur (HID) som är särskilt utformad för heta och fuktiga industriutrymmen, som exempelvis belysning av en pappersmaskins torkcylinder eller cyklonområdet i en cementfabrik. Produkten passar dessutom i omgivningsförhållanden med låga temperaturer (Ta -40°C).

Ballastboxar finns för grupper av 1, 2, 3 eller 4 armaturer. Observera att alla ballaster i ballastboxen måste användas.

Obs! Leverantörer av komponenter har skalat ner utvecklingen och produktionen av komponenter som använder konventionell teknik eftersom sektorn övergår till LED-teknik. Tillgången på armaturkomponenter som använder konventionell teknik kommer att bli allt mer osäker, och det kommer därför sannolikt att bli svårt för armaturtillverkare att fortsätta tillhandahålla armaturer med urladdningslampor. I-Valo strävar ändå efter att erbjuda sina kunder alla modeller för vilka en motsvarande produkt baserad på LED-teknik ännu inte är tillgänglig. Vi har ändå tvingats göra strukturella förändringar i vissa modeller, såsom HITE armaturen, som har en metallhalogenlampa och en Ta-klass på fantastiska +120 grader. Av detta skäl kommer HITE-armaturen framöver att levereras med en konventionell magnetisk ballast i stället för en elektronisk ballast. Tekniska data för den nya versionen av den konventionella HITE-armaturen finns på produktkorten nedan.