LUMI

I-VALO LUMI är en professionell LED-armatur med hög kvalitet som är lämplig för allmänna tillämpningar där även damm och fukt kan förekomma. Typiska tillämpningsområden är till exempel källare, lager, bilparkeringar, arbetsplatser och korridorer.