Industriarmaturer

I-Valos industriarmaturer har konstruerats särskilt att klara av höga omgivningstemperaturer, fukt och dammiga tillämpningar samt för lokaler med orenheter i luften. Armaturerna är enkla att installera och underhålla och behovet av underhåll är minimalt.

Utvecklingen av I‑Valos industriarmaturer har planerats med särskild tanke på att de ska vara lämpliga för höga omgivningstemperaturer, fuktiga och dammiga miljöer och lokaler med luftföroreningar. Armaturerna är enkla att installera och underhålla och behovet av underhåll är minimalt.