e-Sense Move

I-VALO DAVI  och XENRE LED-armaturer finns med Fagerhults styrsystem e-Sense Move.

Endast ljus när och där det behövs

Ljusstyrningssystemet e-Sense Move är framför allt utvecklat för trapphus och garage, och bygger på mikrovågsteknik. Här kommunicerar flera armaturer trådlöst med varandra. e-Sense Move kräver inga styrkablar.

Individuellt programmerbart 

e-Sense Move är ett dubbelriktat system, vilket innebär att alla armaturer agerar som både master- och slavarmatur beroende på vilken armatur som detekterar närvaro. Vid detektering sänds information vidare till en eller flera armaturer som tänder upp. Varje armatur kan aktivt "lyssna" på 15 andra armaturer.

Så fungerar det

e-Sense Move är ett dubbelriktat system, vilket innebär att alla armaturer agerar som både master- och slavarmatur beroende på vilken armatur som detekterar närvaro. Antalet sammankopplade armaturer, låg och hög ljusnivå, hålltider, samt önskad detekteringssensor konfigureras via fjärrkontroll.

Vid detektering sänds information vidare till en eller flera armaturer som tänder upp. Varje armatur kan aktivt ”lyssna” på 15 andra armaturer. Systemet är dessutom skalbart; du kan när som helst lägga till extra armaturer eller ändra i en befintlig installation.

Garage

e-Sense Move kan även optimera belysningen i garage. Individuella inställningar för varje armatur gör att ett grundljus kan användas i de mörka delarna, och en annan belysning kortare tider för de armaturer som är placerade mot entréer och dörrar.

Korridorer

Systemet lämpar sig också för korridorer, kulvertar, källare och vindsutrymmen eftersom tider och nivåer kan bestämmas för varje armatur.

Trapphus utan närvaro 

Ljusstyrningssystemet passar utmärkt i exempelvis trapphus med många våningsplan. Armaturen kan ställas in så att den bara tänds på planet över och under det plan där detektering sker, vilket sparar energi.

Trapphus vid närvaro

Om rörelse exempelvis detekteras på plan 3 tänds armaturerna på plan 4 och 2. Om någon går nedåt i trappan detekterar armaturen på plan 3 och skickar en signal till armaturen på plan 2, och så vidare. Ljuset tänds hela tiden framför den som är på väg upp eller ner i trapphuset.

Välkommen att kontakta oss, vi hjälper gärna till!

Technical Manager
Mikko Uotila
+358 40 554 9989

Sök produkter