Przeszukaj stronę internetową

I-valo

Code of Conduct

Kodeks postępowania

I-Valo Oy jest częścią działającej na całym świecie szwedzkiej grupy Fagerhult. Wszystkie firmy należące do grupy, w tym również I-Valo, zobowiązały się do bezwzględnego przestrzegania wspólnych wytycznych i praktyk etycznych. Wszyscy pracownicy firmy I-Valo zapoznali się z wytycznymi i osobiście zobowiązali się do postępowania według zasad najlepszych praktyk biznesowych.