Ochrona danych

Aktualizacja [9 lipca 2021 r.]

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Postępujemy z danymi osobowymi naszych klientów, partnerów, pracowników i wszystkich osób prywatnych zgodnie z prawem i obowiązkami wynikającymi z dyrektywy o ochronie danych. Zbieramy różne typy danych osobowych w zależności od tego, czy jesteś naszym klientem, osobą odwiedzającą nasz serwis internetowy czy kimś jeszcze innym.

 

1 Administrator danych

I-Valo Oy (15714188-0)
Tehtaantie 3B
14500 IITTALA
Email: info@i-valo.com
Tel. +358 10 501 3000

 

2 Osoby do kontaktu w sprawach związanych z rejestrem

Rejestry marketingowe:
Meike Kinnunen, Dyrektor ds. marketingu, meike.kinnunen@i-valo.com
Zarządzanie relacjami z klientami (CRM):
Jussi Veijola, Dyrektor ds. Sprzedaży, jussi.veijola@i-valo.com

 

3 Odwiedzający serwis internetowy I-Valo oraz subskrybenci biuletynu elektronicznego – jakie informacje przetwarzamy?

Firma I-Valo wykorzystuje usługi internetowe do publikowana aktualności, promowania produktów i zapewnienia dostępu do dokumentów i plików. Zbierane dane osobowe są wykorzystywane do rozwijania serwisu internetowego firmy, jej produktów i usług. Zbieramy również dane statystyczne użytkowników serwisu internetowego. Dowiedz się więcej: Pliki cookie.

Postępowanie z danymi osobowymi jest uzależnione od zgody osoby zarejestrowanej (formularz kontaktowy) lub prawnie uzasadnionego interesu podmiotu gromadzącego dane (pliki cookie w serwisie internetowym itp.). Dane nie są przechowywane dłużej, niż jest to konieczne. Ilość gromadzonych danych będzie w miarę potrzeby ograniczana.

W ramach prowadzenia rejestru klientów przetwarzamy następujące dane:

 • Zbieramy imiona i nazwiska oraz adresy e-mail subskrybentów naszego biuletynu i wykorzystujemy te dane wyłącznie do obsługi biuletynu. W każdej chwili możesz zażądać usunięcia swoich danych z naszego rejestru
 • Na podstawie innych formularzy (kontakt, opinie i formularze rejestracyjne na wydarzenia przeznaczone dla klientów)
  • informacje podstawowe*, takie jak imię i nazwisko
  • dane kontaktowe*, takie jak adres e-mail i numer telefonu
  • informacje dotyczące firmy i osób do kontaktu, takie jak nazwa stanowiska
  • wszystkie inne informacje zbierane za zgodą właściciela danych, które są potrzebne do utrzymywania relacji z klientem, np. informacje dotyczące zainteresowań
   Informacje oznaczone gwiazdką są wymagane do zawarcia umowy i/lub relacji klienta z nami. Bez wymaganych danych osobowych nie będziemy mogli dostarczyć produktu i/lub usługi.

 

4 Firma/pracodawca będący klientem I-Valo – jakie informacje zbieramy?

Firma I-Valo zbiera dane na temat firm i ich pracowników w zakresie niezbędnym do utrzymywania relacji z klientami i wypełniania naszych zobowiązań jako dostawcy w zakresie np. dostawy zamówień i ukierunkowanej obsługi klientów.

W ramach prowadzenia rejestru klientów przetwarzamy następujące dane:

 • informacje podstawowe osoby, której dane dotyczą*, takie jak imię i nazwisko, numer klienta, język
 • dane kontaktowe osoby, której dane dotyczą*, takie jak adres e-mail, numer telefonu, adres
 • informacje dotyczące firmy i osób do kontaktu*, takie jak numer działalności gospodarczej, imiona i nazwiska osób do kontaktu, nazwa stanowiska i dane kontaktowe
 • wszelkie zakazy i zgody dotyczące marketingu bezpośredniego
 • informacje dotyczące umowy i relacji z klientem*, takie jak informacje o archiwalnych i aktualnych umowach i zamówieniach, profile użytkownika stworzone na podstawie relacji z klientem, korespondencji z klientem/osobą, której dotyczą dane i inna forma komunikacji
 • wszystkie inne informacje zbierane za zgodą właściciela danych, które są potrzebne do utrzymywania relacji z klientem, np. informacje dotyczące specjalnych wymagań żywieniowych lub inne związane z imprezami dla klientów

Informacje oznaczone gwiazdką są wymagane do zawarcia umowy i/lub relacji klienta z nami. Bez wymaganych danych osobowych nie będziemy mogli dostarczyć produktu i/lub usługi.

 

5 Jak chronimy dane osobowe i jak długo je przechowujemy?

Prawo dostępu do systemu zawierającego dane osobowe mają tylko ci pracownicy, którzy mają uprawnienia do przetwarzania danych klientów w ramach swoich obowiązków służbowych. Każdy użytkownik posiada nazwę użytkownika i hasło dostępowe do systemu. Informacje są zbierane w bazach danych chronionych za pomocą zapór ogniowych i haseł oraz innymi środkami technicznymi.
Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszych zasadach ochrony prywatności.

Regularnie analizujemy konieczność przechowywania danych, biorąc pod uwagę stosowne przepisy. Ponadto podejmujemy zasadne środki, aby zapewnić, że w rejestrze nie będą przechowywane żadne przeterminowane, błędne lub niezgodne z celem przetwarzania dane. Takie dane naprawiamy lub usuwamy niezwłocznie.

 

6 Firma I-Valo w mediach społecznościowych

Za pośrednictwem mediów społecznościowych firma I-Valo udostępnia aktualności na temat produktów, usług i wydarzeń. Za zarządzanie, nadzór i publikację treści za pośrednictwem kont w mediach społecznościowych odpowiadają następujące osoby:

 • Dyrektor ds. marketingu I-Valo
 • Agencja interaktywna Trimedia, z którą firma I-Valo ma zawartą umowę na przetwarzanie danych

Mianem mediów społecznościowych nazywamy:

 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube
 • LinkedIn
 • Twitter

Zastrzegamy sobie prawo do usuwania obraźliwych, niestosownych i rasistowskich komentarzy.

 

7 Komu przekazujemy lub ujawniamy dane oraz w jaki sposób przekazujemy dane poza UE lub EOG?

Postępujemy z danymi zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych w Unii Europejskiej (RODO). Zasadniczo nie ujawniamy danych stronom trzecim. Jako wyjątek od tej reguły ujawniamy dane potrzebne do realizacji dostaw firmom dostawczym, z których usług korzystamy.

Dane osobowe klientów sklepów I-Valo są przechowywane na serwerach zlokalizowanych w UE. Dane osobowe są przechowywane na serwerach zarządzanych przez podmioty niezależne, które mogą przetwarzać w imieniu I-Valo dane poza UE lub EOG. Jeśli dane są przetwarzane poza UE lub EOG, zapewniamy przestrzeganie przez podwykonawcę postanowień KE w sprawie przetwarzania danych osobowych.

 

8 Jakie są Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą?

Masz prawo do kontroli dotyczących Cię danych przechowywanych w rejestrze oraz do żądania poprawienia lub usunięcia danych błędnych, nieaktualnych, niepotrzebnych lub niezgodnych z prawem. Jeśli masz dostęp do danych, możesz je samodzielnie edytować. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia lub zmiany wyrażonej zgody w dowolnym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, jakie odbywało się przed cofnięciem zgody.

Masz prawo do wyrażenia sprzeciwu lub zażądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych oraz złożenia zażalenia na przetwarzanie Twoich danych do organu zajmującego się ochroną danych. Dane kontaktowe wszystkich organów nadzorczych w UE znajdują się tutaj: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612080.

Z wyjątkowych powodów osobistych masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Wysyłając żądanie, należy wskazać okoliczności specjalne, na podstawie których chcesz, abyśmy zaprzestali przetwarzania Twoich danych. Spełnienia tego żądania możemy odmówić tylko na podstawach wskazanych przepisami.

 

9 Pliki cookie

Pliki cookie służą do usprawnienia korzystania i optymalizacji serwisu internetowego. Nasza strona zawiera pliki cookie zbierające dane na temat jej użytkowników. Pliki cookie umożliwiają na przykład monitoring marketingowy za pośrednictwem Google Analytics i Facebooka. Dzięki tym informacjom możemy ulepszać nasz serwis internetowy i dopasować nasze działania marketingowe. Obsługę plików cookie można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, tak aby odwiedziny na naszej stronie nie były monitorowane.

 

10 Postępowanie z plikami cookie

Jeśli nie akceptujesz plików cookie, możesz wyłączyć ich obsługę w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki internetowej. Możesz również skonfigurować przeglądarkę tak, aby otrzymywać ostrzeżenie za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje zapisać plik cookie na Twoim komputerze. Możesz również usunąć pliki cookie zapisane wcześniej przez przeglądarkę. Więcej na temat sprawdzania, jakie pliki cookie zostały zapisane przez przeglądarkę, jak je usunąć i jak skonfigurować przeglądarkę do akceptacji lub odrzucania plików cookie możesz się dowiedzieć na stronach pomocy przeglądarki.

 

11 Z kim możesz się kontaktować?

Wszystkie informacje i żądania dotyczące polityki ochrony prywatności należy przesyłać na piśmie lub składać osobiście osobom do kontaktu wskazanym w części 2.