ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

I-Valo since 1971

Cele zrównoważonego rozwoju ONZ wyznaczają kierunek działania

Grupa Fagerhult spośród 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ wybrała cztery, w przypadku których firma ma największą możliwość wpływu, a także największą szansę na pozytywne zmiany. I-Valo ma cele tożsame z celami całej grupy.

W najbliższej przyszłości firma dokładniej określi swoje zamierzenia i wyznaczy cele na poziomie grupy. Naszym celem jest określenie konkretnych, mierzalnych i dalekosiężnych celów na najbliższe pięć lat.

Nr 7
Tania i czysta energia

Zapewnienie dostępu do tanich, niezawodnych i nowoczesnych usług energetycznych

Nr 11
Zrównoważone miasta i społeczności

Sprawienie, by miasta były dostępne dla wszystkich, bezpieczne, prężnie działające i zrównoważone

Nr 12
Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Zapewnienie schematów odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji

Nr 13
Działania na rzecz klimatu

Pilne podjęcie działań mających na celu zwalczanie zmian klimatycznych i ich wpływu

Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju

Zdecydowaliśmy się zebrać najważniejsze zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju w trzech obszarach: Środowisko, Ludzie i Biznes.

Naszym zdaniem te trzy obszary są priorytetowe, jeśli chodzi o działania grupy.

Środowisko

  • Grupa Fagerhult dawno temu przeszła na technologię LED, zatem obecnie wykorzystujemy ją we wszystkich oprawach oświetleniowych. Ta zmiana doprowadziła do sporych oszczędności energii, ale można osiągnąć jeszcze więcej. Inteligentne systemy sterowania oświetleniem mogą zwiększyć oszczędności i poprawić doświadczenia użytkowników. Oświetlenie sterowane czujnikami zbliżeniowymi daje oszczędność energii do 70%.

   Ponadto stale inwestujemy w działania rozwojowe i produkcyjne. Dzięki nim możemy zwiększyć udział materiałów odnawialnych w naszych produktach i ograniczyć wykorzystanie zasobów. Wykonujemy także analizy cyklu życia, aby poznać wpływ, jaki mają nasze produkty podczas produkcji, montażu, użytkowania i recyklingu.

   Najważniejsze tematy

   • Perspektywa całego cyklu życia
   • Rozwiązania energooszczędne
   • Świadomy wybór materiałów
   • Wykorzystanie zasobów, wody, energii itp.
   • Emisja dwutlenku węgla
   • Wewnętrzne działania na rzecz ochrony środowiska

   Cele

   • Maksymalne oszczędności energii dzięki użyciu najnowszej technologii LED i inteligentnego sterowania oświetleniem.
   • Zapewnienie pełnej zgodności z normami i przepisami wszystkich produktów i usług.
   • Całożyciowa perspektywa naszych rozwiązań w zakresie ograniczania wpływu na środowisko.
   • Uwzględnienie ochrony środowiska w całym naszym łańcuchu dostaw, wewnątrzfirmowym i zewnętrznym.

Ludzie

Celem grupy Fagerhult w odniesieniu do pracowników jest osiągnięcie współudziału, zaangażowania i dobrego samopoczucia oraz idealnego miejsca pracy sprzyjającego rozwojowi każdego zatrudnionego. Staramy się wyłaniać liderów i zapewniać pracownikom możliwości rozwoju. Tak naszym zdaniem wygląda zrównoważone przywództwo, którego celem nadrzędnym jest wykorzystywanie różnic i umiejętności pracowników.

Chcemy tworzyć miejsce pracy, w którym przenikają się aspekty lokalne i globalne. Wartości grupy, które powinny stanowić część każdego procesu i codziennych działań, jednoczą naszych pracowników, stanowią dla nich wzorzec działania i wspierają współpracę między firmami grupy.

Najważniejsze tematy

 • Warunki pracy
 • Równość i różnorodność
 • Rozwój zawodowy
 • BHP
 • Odpowiedzialność za produkt/bezpieczne produkty

Cele

 • Zapewnienie zdrowia, bezpieczeństwa i przestrzegania praw pracowników.
 • Zrównoważony rozwój przywództwa, oferowanie nowych możliwości cennym pracownikom
 • Wcielanie wartości grupy we wszystkie procesy i codzienne działania.
 • Umożliwianie konstruktywnego dialogu i współpracy między firmami grupy.

Biznes

Grupa Fagerhult działa całościowo na rzecz zapewnienia etycznego i zrównoważonego działania wszystkich jej jednostek. Dokumentem, który zawiera zasady odpowiedzialnego prowadzenia działalności jest Kodeks postępowania grupy (patrz niżej). Muszą go przestrzegać wszyscy pracownicy grupy, od członków zarządu i kierownictwa po szeregowych pracowników.

W przypadku przejmowania firm wykonujemy szczegółowy, rygorystyczny program należytej staranności, dostosowany do konkretnej firmy. Proces jest dostosowany do konkretnej sytuacji i firmy, zależnie od jej formy i sposobu działania. Nasza analiza należytej staranności zawsze obejmuje następujące działy: handlowy, finansowy, prawny oraz zarząd.

Najważniejsze tematy

 • Etyka i przeciwdziałanie korupcji
 • Prawa człowieka
 • Współpraca z partnerami
 • Weryfikacja dostawców
 • Procesy należytej staranności

Cele

 • Wszystkie firmy i partnerzy prowadzą działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Podstawą wszystkich naszych działań jest wspólny Kodeks postępowania.
 • Zapewnianie zrównoważonego łańcucha dostaw, pilnowanie, by wszyscy dostawcy spełniali nasze wymagania.
 • Dla każdej przejętej firmy wykonywana jest kompleksowa analiza należytej staranności.

Więcej informacji na temat działań firmy I-Valo w zakresie zapewniania bardziej zrównoważonych praktyk biznesowych znajduje się na naszej anglojęzycznej stronie internetowej.