Przemysł papierniczy i celulozowy

Niezawodny dostawca opraw oświetleniowych dla sektora od ponad 50 lat

Duże doświadczenie w rozwiązaniach oświetleniowych dla papierni i celulozowni

Oprawy przemysłowe I-Valo zostały stworzone, aby zaspokoić zapotrzebowanie fińskiego przemysłu na rozwiązania oświetleniowe, które wytrzymają trudne warunki przemysłowe. Kiedy na początku lat 70. projektowano pierwsze oprawy przemysłowe I-Valo, prace rozwojowe prowadzono we współpracy między innymi z przedstawicielami przemysłu papierniczego. Gwarantowało to, że oprawy spełnią oczekiwania użytkowników. Oprawy I-Valo okazały się optymalnymi rozwiązaniami oświetleniowymi dla wielu papierni i celulozowni w Finlandii i innych krajach.

Niezrównane prace rozwojowe w obszarze nowoczesnych opraw LED prowadzone są nadal, a w ich projektach uwzględnia się najnowsze standardy oraz trudne warunki pracy. I-Valo jest wciąż zaufanym dostawcą wielu największych nowoczesnych zakładów wytwarzających bioprodukty w Europie.

 

Rozwiązania modernizacyjne

Ponieważ rozwiązania I-Valo charakteryzują się długim okresem eksploatacji, stare oprawy lamp wyładowczych są nadal używane w wielu zastosowaniach, szczególnie w branży papierniczej. I-Valo oferuje szeroką gamę pakietów modernizacyjnych, które umożliwiają transformację starych opraw w bardziej energooszczędne rozwiązania LED. Na tej stronie można zapoznać się z dostępnymi rozwiązaniami modernizacyjnymi i dowiedzieć się, która nowoczesna oprawa LED najlepiej zastąpi dotychczasowy system I-Valo.

Wymagania stawiane przez miejsce instalacji

Środowiska przemysłowe charakteryzują się określonymi wymaganiami dla opraw oświetleniowych. Przy wyborze oprawy należy wziąć pod uwagę możliwość jej działania w warunkach dużego zabrudzenia i wysokiej temperatury. Oprawy LED I-Valo są projektowane w sposób zapewniający odporność na ekstremalnie wysokie temperatury. Oprawy wyposażone są w technologię filtrującą, która usuwa wszelkie zanieczyszczenia z napływającego powietrza, utrzymując wnętrze oprawy w czystości. Dzięki tej technologii filtrowania oprawy zachowują wysoką skuteczność świetlną nawet w warunkach dużego zapylenia.

Asortyment opraw I-Valo obejmuje rozwiązania spełniające zapotrzebowanie zakładów produkujących papier i masę celulozową. W takich obiektach niezbędne jest zastosowanie kilku różnych typów opraw do pomieszczeń takich jak hale produkcyjne, magazyny rolek, wyciągi do suszenia na gorąco, a także na tereny zewnętrzne. I-Valo może zaoferować odpowiednie oprawy o odpowiednich parametrach dla różnych obszarów inwestycji, a także całościowe systemy tworzone nawet dla dużych projektów.

Wyjątkowe właściwości

 • energooszczędność
 • skuteczność świetlna
 • doskonałe właściwości przeciwolśnieniowe
 • wysoka klasyfikacja IP (szczelność obudowy)
 • technologia filtrowania oprawy oświetleniowej zapewnia czystość wewnętrznych komponentów
 • rozwiązania działające w warunkach gorących
 • solidna aluminiowa konstrukcja
 • klasyfikacja powłok C5 (środowiska bardzo korozyjne)
 • różnorodne warianty szkła osłon do określonych zastosowań (poliwęglan, akryl, szkło hartowane)
 • etykieta D (temperatura na powierzchni oprawy nie przekracza 90°C)
 • oprawy LED włączają się bez opóźnienia (por. oprawy lamp wyładowczych)
 • długi cykl życia
 • możliwość modernizacji oprawy (technologia wymienna) jeszcze bardziej wydłuża jej żywotność
 • różnorodne możliwości podłączania
 • szeroka gama uchwytów montażowych
 • doskonały poziom odporności na wibracje
 • Możliwość sterowania w systemie eSense (DAVI, XENRE)

Tereny zewnętrzne

Rozwiązanie oświetleniowe na zewnątrz zakładu produkcyjnego musi zapewniać wyjątkową skuteczność świetlną i optymalny rozsył światła. Oprawy muszą być również odporne na zmieniające się warunki pogodowe. W Finlandii oprawy muszą działać niezawodnie w temperaturach poniżej zera. Ponadto wsporniki montażowe muszą wytrzymać naprężenia powodowane np. przez wiatr.

Rozwiązanie oświetlenia zewnętrznego dla zakładu produkcyjnego zazwyczaj obejmuje oświetlenie terenu (np. miejsca składowania drewna, parkingi, ulice), jak również zewnętrzne obszary technologiczne, rampy załadunkowe, ściany i zadaszenia oraz osłony zlokalizowane w pobliżu budynków.

 

Oświetlenie terenu:

 • Duży strumień świetlny
 • Układy optyczne o właściwościach przeciwolśnieniowych
 • Opcja CLO
 • Korpus aluminiowy z powłoką o klasie korozyjności C5
 • Szeroka gama wsporników montażowych

Ściany budynków, zadaszenia, doki załadunkowe, platformy dostępowe:

 • Opcje szkła osłonowego (akryl, poliwęglan i szkło)
 • Długa żywotność i możliwość modernizacji opraw
 • Energooszczędność
 • Możliwość sterowania w systemie eSense
 • Układy optyczne o właściwościach przeciwolśnieniowych
 • Wysokie klasyfikacje IK i IP
 • Korpus aluminiowy z powłoką o klasie korozyjności C5
 • Szeroka gama uchwytów montażowych, na przykład uchwyty do rur i poręczy na podestach dostępowych
 • Specjalne złącza i kable jako akcesoria opcjonalne
 • Możliwość dostosowania rozwiązania do potrzeb klienta
 • Różnorodne filtry i osłony filtrów

 

Polecane przez nas produkty

XENRE, LUKA, 6721/6741, DAVI, DORA, DANI

Pomieszczenia technologiczne

Pomieszczenia, w których prowadzone są procesy przemysłowe, wymagają wysokiej jakości światła, które nie powoduje efektu olśnienia. Takie oświetlenie stanowi nieodzowny aspekt bezpiecznych i przyjemnych warunków pracy. W obiektach technologicznych oprawy oświetleniowe są zazwyczaj narażone na wibracje, ciepło, wilgoć, zanieczyszczenia, a nawet szkodliwe chemikalia. Instalacja i konserwacja mogą również stanowić wyzwanie ze względu na wysokość instalacji lub urządzenia technologiczne, które ograniczają dostęp do oprawy. Dlatego oprawy muszą być łatwe w montażu i bezproblemowe w użytkowaniu.

W papierniach oświetlenie może być wymagane w pomieszczeniach, w których temperatura przekracza +100°C. Niezawodne działanie oprawy LED w gorących środowiskach nie zawsze jest oczywiste. I-Valo oferuje niezawodne rozwiązanie oświetleniowe dla wyciągu suszącego maszyny papierniczej.

W przemyśle papierniczym wysokie przestrzenie technologiczne (o wysokości zabudowy do 40 m) występują w takich obiektach jak łuszczarnie, celulozownie, suszarnie, pomieszczenia maszyn papierniczych i belownice. Niskie pomieszczenia technologiczne (o wysokości instalacji 2,5–5 m) dotyczą natomiast takich urządzeń jak kotły odzysknicowe, parowniki, linie kaustyzacji, piece wapiennicze i gazownie.

W tych przestrzeniach oprawy I-Valo charakteryzują się następującymi zaletami:

 • technologia filtrowania z szeroką gamą opcji filtrów
 • odporność na korozję (możliwość zastosowania powłoki epoksydowej, która jest bardziej żaroodporna niż powłoka poliestrowa)
 • wymienne podzespoły
 • wysoka klasyfikacja IK i IP opraw
 • łatwy montaż
 • szczelność (klasyfikacja IP)

 

Polecane przez nas produkty

XENRE, XENRE60/XENRE70, XENRE XLDAVI, HITE LED, 6721LED & 6741LED, DANI

Przestrzenie czyste

Środowiska przemysłowe to również przestrzenie, w których wymagany jest silny strumień świetlny ze względu na wysokość montażu, jednak bez narażania opraw na zewnętrzne czynniki obciążające, np. żrące chemikalia. Przestrzenie tego typu obejmują magazyny i doki załadunkowe.

W korytarzach magazynowych oprawy powinny mieć średnio szeroki rozsył światła, aby zapewnić równomierne oświetlenie pionowych powierzchni wysokich półek. Im wyższe regały, tym mocniejsze musi być oświetlenie, aby oświetlało dolne półki.

W projekcie oświetlenia należy wziąć pod uwagę sposób i stopień wykorzystania przestrzeni. Jeśli w przestrzeni znajdują się również stanowiska pracy i obszary pracy ciągłej, poziom oświetlenia w takich obszarach roboczych musi wynosić około 200–500 lx, w zależności od wymagań dotyczących precyzji pracy. Jeśli przestrzenie są wykorzystywane nieregularnie, oświetlenie powinno być sterowane odpowiednio do przeznaczenia, z przyciemnianiem światła, gdy w przestrzeni nikogo nie ma.

Obiekty fabryczne wymagające oświetlenia często obejmują przestrzenie niższe, w których oprawy nie są narażone na żadne szczególne obciążenia. Tego typu miejsca to między innymi centrale elektryczne, transformatory, przestrzenie hydrauliczne i pomieszczenia HVAC. W takich miejscach oprawy muszą zapewniać dobrą skuteczność świetlną i równomierną jakość światła. Światło nie może powodować olśnienia ani tworzyć cieni w ciągach komunikacyjnych.

W czystych przestrzeniach można stosować oprawy z filtrem GORE lub przeciwpyłowym.

 

Polecane przez nas produkty

DAVI, XENRE, ADA, MARCO, DANI, DORA, CADOR

Profesjonalny projekt oświetlenia

Do uzyskania optymalnego rozwiązanie oświetleniowego linii produkcyjnych i pomieszczeń technologicznych niezbędne jest profesjonalne zaprojektowanie oświetlenia. I-Valo ma ponad pięć dekad doświadczenia w projektowaniu rozwiązań oświetleniowych dla przemysłu papierniczego i celulozowego. Poza własnymi działami projektowania oświetlenia współpracujemy również z wiodącymi projektantami w branży.

Przy projektowaniu należy zwrócić uwagę na wymagania procesu oraz wszelkie wyzwania pojawiające się w związku z rozmieszczeniem opraw. Nasza szeroka gama uchwytów montażowych umożliwia montaż opraw w każdym miejscu, gdzie potrzebne jest oświetlenie. Przy doborze opraw należy brać pod uwagę temperaturę, wilgotność oraz wszelkie zanieczyszczenia w miejscu montażu (np. pył papierowy). Czynniki wpływające na dobór opraw i obliczenia parametrów oświetlenia są szczegółowo uzgadniane z klientem przed rozpoczęciem prac projektowych. W razie potrzeby nasz projektant odwiedza miejsce montażu.

DIALux Evo

Przy projektowaniu oświetlenia I-Valo korzysta z niemieckiego programu do projektowania oświetlenia DIALux Evo. Oprogramowanie może służyć do obliczania parametrów optymalnego systemu oświetlenia przestrzeni zgodnie ze standardami oświetleniowymi, a tym samym pozwala przewidzieć zakup odpowiedniej liczby opraw. I-Valo jest Partnerem Premium DIAL, dzięki czemu oferujemy projektantom korzystającym z bezpłatnego oprogramowania DIALux katalog oświetlenia oraz wtyczkę ze wszystkimi naszymi oprawami. Dzięki wtyczce można łatwo przeglądać i wybierać nasze produkty bezpośrednio w programie obliczeniowym.

Nasz profesjonalny zespół projektantów oświetlenia może opracować wszechstronne obliczenia, obejmujące liczbę i typy wymaganych opraw, poziomy luksów dla każdej przestrzeni, trójwymiarowe modele przestrzeni i odwzorowanie poziomów oświetlenia w symulacji kolorystyki.

Pobierz wtyczkę

Aby otrzymać bezpłatny plan oświetlenia, należy skontaktować się z naszym zespołem projektowym lub wypełnić ten formularz.

Klienci i partnerzy