Paperi- ja selluteollisuus

Alan luotettava valaisintoimittaja jo yli 50 vuoden ajan

Vankka kokemus paperi- ja sellutehtaiden valaistuksesta

I-Valon teollisuusvalaisinten syntyhistoria juontaa juurensa kotimaisen teollisuuden tarpeisiin saada käyttöönsä teollisuuden vaativia olosuhteita kestävä valaistusratkaisu. Kun I-Valon ensimmäistä teollisuusvalaisinta suunniteltiin 70-luvun alussa, oli kehitystyössä vahvasti mukana myös asiakkaan edustus mm. paperiteollisuudesta. Näin taattiin, että valaisimesta tulisi varmuudella asiakkaiden tarpeita vastaava ratkaisu. I-Valon valaisimet ovat valaisseet lukemattomia paperi- ja sellutehtaita niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Nykyaikaisten ledivalaisinten kehitystyö on edelleen tinkimätöntä ja suunnittelussa huomioidaan vaativien käyttöolosuhteiden ohella tämän päivän valaistusstandardit. I-Valo on tänäkin päivänä alan luottovalinta mm. Euroopan suurimmissa nykyaikaisissa biotuotetehtaissa.

 

Retrofit-ratkaisut

Koska I-Valon valaisinratkaisut ovat aina olleet todella pitkäikäisiä, on vanhoja purkauslamppuvalaisimia edelleenkin käytössä laajalti, erityisesti juuri paperiteollisuuden kohteissa. I-Valolla onkin kattava valikoima retrofit-paketteja, joilla vanhat valaisimet voidaan muuntaa energiatehokkaammiksi ledivalaisimiksi. Tältä sivustolta näet saatavilla olevat retrofit-ratkaisut, sekä millä nykyaikaisella ledivalaisimella voit korvata vanhan I-Valo valaisimen saneerauskohteissa.

Asennusympäristön vaatimukset

Teollisuusolosuhteet asettavat valaisimille erityisiä vaatimuksia. Valaisinvalinnassa tulee huomioida sen kyky toimia myös likaisissa ja erityisen lämpimissä tiloissa. I-Valon ledivalaisimet on suunniteltu kestämään erittäin korkeita ympäristölämpötiloja. Valaisimet on varustettu suodatintekniikalla, joka suodattaa valaisimen paineentasausilman ja pitää näin valaisimen sisäosat puhtaana. Suodatintekniikan ansiosta valoteho säilyy erinomaisena myös pölyisissä asennuskohteissa.

I-Valon valaisinvalikoima vastaa hyvin paperi- ja sellutehdasalueiden valaistustarpeisiin. Alueella tarvitaan monentyyppisiä valaisimia, korkeista paperisaleista, rullavarastoista, erittäin kuumista paperikoneen huuvista aina ulkoalueiden valaistukseen. I-Valo pystyy tarjoamaan oikeanlaisen valaisimen tarvittavilla ominaisuuksilla rakennushankkeen eri alueille ja näin toimittamaan kokonaisratkaisun suuriinkin tehdasprojekteihin.

Lyömättömät ominaisuudet

 • energiatehokkuus
 • valotehokkuus
 • erinomainen häikäisynhallinta
 • korkea IP-luokitus (tiiveysluokka)
 • suodatintekniikka pitää valaisimen sisäosat puhtaana
 • ratkaisut kuumiin lämpötiloihin
 • kestävä alumiinirunko
 • C5-rasitusluokan pinnoite (hyvin ankara teollisuusilmasto)
 • sulkulasivaihtoehdot tarpeen mukaan (polykarbonaatti, akryyli, karkaistu lasi)
 • D-merkintä (valaisimen pintalämpötila ei ylitä 90°C)
 • LED-valaisin syttyy ilman viivettä (vrt. saneerauskohteiden purkauslamppuvalaisimet)
 • pitkä elinkaari
 • valaisimen päivitettävyys (vaihdettava tekniikka) pidentää käyttöikää entisestään
 • laaja valikoima erilaisia liitäntävaihtoehtoja
 • monipuolinen valikoima asennuskiinnikkeitä
 • erinomainen tärinänkesto
 • eSense-ohjausmahdollisuus (DAVI, XENRE)

Ulkoalueet

Tehdasalueen ulkovalaistuksessa valaisimelta vaaditaan erinomaista valotehokkuutta sekä optimaalista valonjakoa. Valaisinten tulee kestää myös vaihtelevien sääolosuhteiden rasitusta. Suomessa valaisimilta vaaditaan toimintavarmuutta myös pakkasolosuhteissa. Lisäksi valaisinten asennuskiinnikkeiden tulee kestää mm. tuulen rasitusta.

Ulkovalaistus tehdasalueella pitää sisällään tyypillisesti aluevalaistuksen (mm. puukentät, paikoitusalueet, katualueet) sekä rakennusten läheisyydessä olevat lastauslaiturit, seinän vierustat ja erilaiset katokset, sekä ulkona sijaitsevien prosessialueiden valaistuksen.

 

Aluevalaistus:

 • Suuri valoteho
 • Häikäisemätön optiikka
 • CLO-optio
 • Alumiinirunko C5-korroosioluokan pinnoitteella
 • Laaja valikoima asennuskannakkeita

Rakennusten seinustat, katokset, lastauslaiturit, kulkusillat:

 • Sulkulasivaihtoehdot (akryyli, polykarbonaatti ja lasi)
 • Valaisimen pitkä elinikä ja tekniikan päivitysmahdollisuus
 • Energiatehokkuus
 • eSense-ohjausmahdollisuus
 • Häikäisemätön optiikka
 • Korkeat IK ja IP -luokitukset
 • Alumiinirunko C5-korroosioluokan pinnoitteella
 • Laaja valikoima asennuskannakkeita, mm. putki- ja kaidekiinnikkeet kulkusilloille
 • Mahdollisuus erikoisliittimiin ja kaapeleihin
 • Räätälöintimahdollisuus asiakkaan tarpeiden mukaan
 • Suodatinvaihtoehdot ja suodattimen suojalipat

 

Alla suosittelemamme tuotteet

XENRE, LUKA, 6721/6741, DAVI, DORA, DANI

Prosessitilat

Teollisuuden prosessitiloissa vaaditaan hyvää ja häikäisemätöntä työskentelyvaloa. Tämä on tärkeä osa tehokasta tuotantoa sekä miellyttävää ja turvallista työskentely-ympäristöä. Prosessitiloissa valaisinta rasittavat monesti mm. tärinä, lämpö, kosteus sekä ilman erilaiset epäpuhtaudet, jopa haitalliset kemikaalit. Myös asennus ja kunnossapitotyöt voivat olla haasteellisia tilan asennuskorkeuden tai tiellä olevien monimutkaisten prosessilaitteistojen vuoksi. Valaisinten tulee näin ollen olla helposti asennettavia ja käyttöönoton jälkeen huolettomia käyttää.

Paperitehtaissa valoa tarvitaan jopa yli +100 °C:n lämpötiloissa. LED-valaisimen toimintavarmuus kuumissa asennuskohteissa ei ole itsestäänselvyys. I-Valo tarjoaa luotettavan LED-ratkaisun paperikoneen huuvaan.

Paperiteollisuudessa korkeita prosessitiloja (asennuskorkeus jopa 40 m) ovat esimerkiksi kuorimo, massatehdas, kuivaamo, paperikonesali ja paalaamo. Matalia prosessitiloja (asennuskorkeus n. 2,5 – 5 m) mm. soodakattila, haihduttamo, kaustimo, meesanpoltti ja kaasulaitos.

Näissä ym. tiloissa I-Valon teollisuusvalaisinten etuja ovat mm.:

 • valaisinten suodatintekniikka eri suodatinvaihtoehtoineen
 • korroosionkesto (mahdollisuus polyesteripinnoitteen sijaan käyttää myös epoksipinnoitetta, joka kestää paremmin äärimmäisissä kuumuuksissa)
 • valaisinten vaihdettava tekniikka
 • valaisinten korkeat Ta-luokitukset
 • helppo asennettavuus
 • valaisinten tiiveys (IP-luokitus)

 

Alla suosittelemamme tuotteet

XENRE, XENRE60/XENRE70, XENRE XLDAVI, HITE LED, 6721LED & 6741LED, DANI

Kuljettimet

Kuljettimilla valaisimilta vaaditaan hyvää häikäisynhallintaa ja leveää valonjakoa. Monesti tilat ovat matalia, joten valaisimen matalasta rungosta on etua.

I-Valon valaisimia voit huoletta käyttää myös alueilla, missä suoritetaan kameravalvontaa. Valaisimet eivät aiheuta välkyntää videokuvassa.

 

Alla suosittelemamme tuotteet

DAVI, MARCO, DORA6721LED & 6741LED

Puhtaat tilat

Teollisuusympäristöissä on myös tiloja, joissa valaisimelta vaaditaan asennuskorkeuden vuoksi voimakkaita valovirtoja, mutta missä valaisimet eivät niinkään ole alttiina ympäristön aiheuttamille rasituksille, kuten esim. aggressiivisille kemikaaleille. Tällaisia tiloja ovat mm. varastot ja lastausalueet.

Varastokäytävillä valaisinten on hyvä olla valonjaoltaan keskileveitä, jotta ne luovat tasaista valoa myös korkeiden hyllyjen pystypinnoille. Mitä korkeampia varastohyllyt ovat sitä, enemmän tarvitaan valoa valaisemaan hyllyjen alaosat.

Tilojen valaistuksessa tulee huomioida tilojen käyttötarkoitus ja kuinka usein siellä työskennellään. Mikäli tiloissa on myös työpisteitä, ja alueita missä työskennellään jatkuvasti, tulisi valaistusvoimakkuuden työskentelytasolla olla 200-500 lx riippuen työn tarkkuusvaatimuksista. Mikäli tilassa käydään vain satunnaisesti, ei tilan kannata olla jatkuvasti valaistuna, vaan sitä voidaan ohjata käyttötarpeen mukaisesti ja himmentää tila silloin kun se on tyhjänä.

Valaistavaan tehdasalueeseen kuuluu monesti myös matalampia tiloja, joissa valaisimiin ei kohdistu kovin suurta rasitusta. Tällaisia tiloja ovat mm. sähkökeskukset, muuntamo, hydrauliikkatila, HVAC. Näissä tiloissa valaisimelta vaaditaan kuitenkin hyvää valotehoa ja tasaista valonlaatua. Valo ei saa häikäistä eikä aiheuttaa häiritseviä varjoja kulkutielle.

Puhtaissa tiloissa voidaan käyttää GORE- tai pölysuodattimella varustettuja valaisimia.

 

Alla suosittelemamme tuotteet

DAVI, XENRE, ADA, MARCO, DANI, DORA, CADOR

Asiantunteva valaistussuunnittelu

Tuotantolinjojen ja eri prosessialueiden optimaalinen valaistus vaatii asiantuntevaa valaistussuunnittelua. I-Valolla on jo yli viiden vuosikymmenen kokemus paperi- ja sellutehtaiden valaistussuunnittelusta. Oman valaistussuunnittelupalvelun lisäksi teemme myös tiivistä yhteistyötä alan suurimpien suunnittelutoimistojen kanssa.

Suunnittelussa tulee huomioida prosessin vaatimukset sekä mahdolliset valaisinsijoittelun asettamat haasteet. Laaja kiinnikevalikoima mahdollistaa valon saamisen juuri sinne, minne sitä tarvitaan. Valaisinvalinnassa tulee huomioida asennusympäristön lämpötila, ilmankosteus sekä mahdolliset epäpuhtaudet (esim. paperipöly). Valaisinvalintaan sekä itse laskentaan vaikuttavat seikat käydään läpi huolellisesti asiakkaan kanssa ennen suunnittelutyön aloittamista. Tarvittaessa kohteeseen voidaan tehdä myös kartoituskäynti.

DIALux Evo

I-Valo käyttää valaistussuunnittelussa saksalaista DIALux Evo -valaistussuunnitteluohjelmaa. Ohjelmalla lasketaan valaistusstandardin mukainen suunniteltavaan tilaan tarkasti optimoitu valaistus, jolloin tilaan osataan investoida juuri oikea valaisinmäärä. I-Valo on DIALin Premium Partner, jolloin meillä on mahdollisuus tarjota maksutonta DIALux-ohjelmistoa käyttäville suunnittelijoille kaikki I-Valon valaisimet sisältävä valaisinkatalogi eli plug-in. Näin tuotteitamme on helppo selata ja valita suoraan laskentaohjelmassa.

Asiantuntevan suunnittelumme tuloksena toimitamme asiakkaillemme kattavan laskentatuloksen, jossa on mm. tarkat valaisinmäärät tyypeittäin, luksitasot (lux) tiloittain, tilojen 3D-visualisointi sekä väärävärikuvat valaistustasoista.

Lataa Plug-In

Ilmaisen valaistussuunnitelman voit tilata ottamalla yhteyttä valaistussuunnitteluumme tai täyttämällä tilan perustiedot sivuilla olevan lomakkeen kautta.

Valaistussuunnittelu

VALAISTUSSUUNNITTELIJA

Teemu Nuutinen

teemu.nuutinen@i-valo.com +358 50 408 8431

Myynti

MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, SUOMI JA BALTIAN MAAT

Kimmo Luokomaa

kimmo.luokomaa@i-valo.com +358 40 765 8009
MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, SUOMI

Juha Kiviniemi

juha.kiviniemi@i-valo.com +358 50 559 4624
MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, SUOMI

Mika Ojaniemi

mika.ojaniemi@i-valo.com +358 40 556 9528
MYYNTIJOHTAJA

Jussi Veijola

jussi.veijola@i-valo.com +358 40 5490 155

Asiakkaita ja yhteistyökumppaneita