Pappers- och massaindustrin

En pålitlig armaturleverantör för branschen i mer än 50 år

Stor erfarenhet av belysningslösningar för pappers- och massabruk

I-Valos industriarmaturer skapades för att tillgodose den finska industrins behov av belysningslösningar som tål utmanande industriella förhållanden. När I-Valos första industriarmaturer konstruerades i början av 1970-talet genomfördes utvecklingsarbetet i samarbete med representanter för bland annat pappersindustrin. Detta garanterade att armaturerna skulle tillgodose slutanvändarens behov. I-Valos armaturer har tillhandahållit optimerade belysningslösningar för många pappers- och massabruk i Norden och även i andra delar av världen.

Det kompromisslösa utvecklingsarbetet fortsätter inom moderna LED-armaturer, och de senaste standarderna och utmanande driftsförhållanden beaktas i alla konstruktioner. I-Valo förblir en pålitlig leverantör till många av Europas största och mest moderna bioproduktionsanläggningar.

 

Eftermonteringslösningar

Eftersom I-Valos lösningar har lång livslängd används gamla urladdningslampor fortfarande i många tillämpningar, särskilt i pappersindustrin. I-Valo erbjuder ett omfattande utbud av retrofit-kit som ger dig möjlighet att uppgradera dina gamla armaturer till mer energieffektiva LED-lösningar. På denna webbplats kan du ta del av tillgängliga retrofit-kit och ta reda på vilken modern LED-armatur som erbjuder en lämplig lösning för att ersätta din gamla I-Valo anläggning.

 

Krav från installationsmiljön

Industriella miljöer ställer specifika krav på armaturer. Vid val av armatur måste förmågan att fungera i smutsiga och varma förhållanden beaktas. I-Valos LED-armaturer är utformade för att klara extremt höga temperaturer. Armaturerna är utrustade med filterteknik som tar bort eventuella föroreningar från den inkommande luften och håller armaturens inre utrymmen rena. Tack vare denna filtreringsteknik behåller armaturerna sin höga ljuseffekt även i dammiga förhållanden.

I-Valos armaturer erbjuder en lösning som möter behoven hos pappers- och massaproduktionsanläggningar. Sådana anläggningar kräver flera olika typer av armaturer för utrymmen som högproduktionsytor, rullförvaringsutrymmen, varma torkhuvar och utomhusytor. I-Valo kan erbjuda armaturer med rätt egenskaper för olika delar av anläggningen eller en helhetslösning för stora projekt.

Enastående egenskaper

 • energieffektivitet
 • utmärkta antibländningsegenskaper
 • hög IP-klassning
 • armaturens filterteknik håller de inre delarna rena
 • lösningar för varma omgivningar
 • robust aluminiumstomme
 • C5-Korrosivitetsklass (mycket frätande miljöer)
 • täckglasalternativ (polykarbonat, akryl, härdat glas)
 • D-märkning (armaturens yttemperatur överstiger inte 90 °C)
 • LED-armaturer tänds utan fördröjning (jämfört med armaturer med urladdningslampa)
 • lång livscykel
 • armaturen är uppgraderbar (utbytbar teknik) vilket förlänger dess livslängd ytterligare
 • en mängd olika anslutningsalternativ
 • ett omfattande utbud av monteringsfästen
 • utmärkt vibrationsmotstånd
 • eSense-ljusstyrning (DAVI, XENRE)

Utomhusområden

En belysningslösning i en produktionsanläggnings utomhusområden måste erbjuda enastående ljuseffekt och optimerad ljusfördelning. Armaturerna ska också klara de växlande väderförhållandena. I Sverige måste armaturer fungera tillförlitligt vid minusgrader. Dessutom måste monteringsfästen tåla påfrestningar från exempelvis vind.

Utomhusbelysning för en produktionsanläggning omfattar vanligtvis områdesbelysning (till exempel träförvaringsytor, parkeringsytor, gator) och processytor utomhus, lastkajer, väggar, kapell och tak nära byggnaderna.

Områdesbelysning:

 • Högt ljusflöde
 • Bra avbländade armaturer
 • CLO-på begäran
 • Aluminiumstomme med beläggning i korrosionsklass C5
 • Ett stort urval av monteringsfästen.

Byggnadsväggar, kapell, lastbryggor, åtkomstplattformar

 • Täckglasalternativ (akryl, polykarbonat och glas)
 • Armaturens långa livslängd och uppgraderingsbarhet
 • Hög energieffektivitet
 • eSense-ljusstyrning
 • Antibländningsoptik
 • Hög IK- och IP-klass
 • Aluminiumstomme med beläggning i korrosionsklass C5
 • Ett brett utbud av monteringsfästen, till exempel rör- och räckesfästen för åtkomstplattformar
 • Specialkontakter och kablar som tillval
 • Möjlighet att skräddarsy lösningen efter kundens behov
 • Filteralternativ och filtersköldar

 

Produkter som rekommenderas av oss

XENRE, LUKA, 6721/6741, DAVI, DORA, DANI

Processlokaler

Industriella processlokaler kräver ljus av hög kvalitet som inte orsakar bländning. Sådan belysning är en integrerad del av säkra och trevliga arbetsförhållanden. På processanläggningar utsätts armaturer vanligtvis för vibrationer, värme, fukt, föroreningar och till och med skadliga kemikalier. Installation och underhåll kan också innebära utmaningar på grund av installationshöjder eller processutrustning som begränsar åtkomsten till armaturen. Därför måste armaturerna vara lätta att installera och bekymmersfria att använda.

På pappersbruk kan belysning krävas i utrymmen där temperaturen stiger över 100 °C. I-Valo erbjuder en pålitlig belysningslösning för torkhuven i en pappersmaskin.

Exempel på höga processutrymmen i pappersindustrin (med en installationshöjd på upp till 40 m) är skalningsanläggningar, massaanläggningar, torkanläggningar, pappersmaskinutrymmen och balningsutrymmen. Exempel på låga processlokaler (med en installationshöjd på 2,5–5 m) är sodapannor, förångningsanläggningar, kausticeringsanläggningar, kalkugnar och gasanläggningar.

I dessa utrymmen har I-Valos armaturer följande fördelar:

 • filtreringsteknik med ett brett utbud av filteralternativ
 • korrosionsbeständighet (möjlighet att använda en epoxibeläggning som är mer värmebeständig än en polyesterbeläggning)
 • utbytbar teknik
 • högt Ta-värde
 • enkel montering
 • hög IP-klassning

 

Produkter som rekommenderas av oss

XENRE, XENRE60/XENRE70, XENRE XL, DAVI, HITE LED, 6721LED & 6741LED, DANI

Transportörer

På transportörer ska armaturer ha utmärkta bländningseliminerande egenskaper och en bred ljusfördelning. Dessa utrymmen är vanligtvis låga och därför är det fördelaktigt att ha en armatur med låg profil.

I-Valos armaturer kan även användas i områden med kameraövervakning. Armaturerna får inte bilden att flimra.

 

Produkter som rekommenderas av oss

DAVI, MARCO, DORA6721LED & 6741LED

Rena utrymmen

Till industrimiljöer hör även utrymmen där höga ljusflödesnivåer behövs på grund av installationshöjden men där armaturen inte utsätts för yttre påfrestningar som frätande kemikalier. Här ingår till exempel lager och lastkajer.

I lagergångar bör armaturer ha en medelbred ljusspridning för att ge en jämn belysning av de vertikala ytorna på höga hyllor. Ju högre ställage desto starkare måste belysningen vara för att belysa de nedre hyllorna.

I ljusdesignen ska utrymmenas användning och användningsgrad beaktas. Om utrymmet även inrymmer arbetsstationer och ytor med kontinuerlig verksamhet ska belysningsnivån i arbetsområdena ligga på cirka 200–500 lx beroende på precisionskraven i arbetet. Om utrymmena endast används oregelbundet bör belysningen styras i takt med användningen så att belysningen kan dämpas när utrymmet inte används.

Fabriksanläggningar som kräver belysning inkluderar ofta lägre utrymmen där armaturerna inte utsätts för några specifika påfrestningar. Exempel på sådana utrymmen är elcentraler, transformatorer, hydrauliska utrymmen och VVS-rum. I sådana utrymmen måste armaturen leverera god ljuseffekt och jämn ljuskvalitet. Ljuset får inte orsaka bländning eller skapa skuggor på tillfartspassager.

I renrum kan armaturer med antingen GORE- eller dammfilter användas.

 

Produkter som rekommenderas av oss

DAVI, XENRE, ADA, MARCO, DANI, DORA, CADOR

Professionell ljusdesign

För att uppnå en optimerad belysningslösning för produktionslinjer och processlokaler är professionell ljusdesign ett måste. I-Valo har mer än femtio års erfarenhet av att utforma belysningslösningar för pappers- och massaindustrin. Förutom arbetet i vår interna ljusdesignverksamhet samarbetar vi även med ledande designers i branschen.

I designarbetet måste man vara uppmärksam på processkraven och eventuella utmaningar som uppstår vid placeringen av armaturerna. Vårt breda sortiment av fästen gör att du kan installera armaturer var som helst där belysning behövs. Vid armaturval ska temperatur, luftfuktighet och eventuella föroreningar på installationsplatsen beaktas (till exempel pappersdamm). Faktorer som påverkar valet av armaturer och belysningsberäkningarna bestäms noggrant i samarbete med beställaren innan projekteringsarbetet påbörjas. Vid behov besöker vår designer installationsplatsen.

DIALux Evo

I sin ljusdesign använder I-Valo det tyska ljusdesignprogrammet DIALux Evo. Programvaran kan användas för att beräkna en optimerad belysningslösning för utrymmet i enlighet med aktuella belysningsstandarder, vilket gör det möjligt att köpa in rätt antal armaturer. I-Valo är DIALs Premium Partner, vilket gör att vi kan erbjuda en belysningskatalog eller ett tillägg som innehåller alla våra armaturer till projektörer som använder den kostnadsfria programvaran DIALux. Med tillägget är det enkelt att bläddra och välja bland våra produkter direkt via beräkningsprogrammet.

Vårt professionella ljusdesignteam kan skapa heltäckande beräkningar som omfattar antalet och typerna av de armaturer som krävs, luxnivåer för varje utrymme, 3D-modeller av utrymmena och falska färgbilder av belysningsnivåerna.

Ladda ner tillägget

Du kan be om en kostnadsfri belysningsplan genom att kontakta vårt designteam eller genom att fylla i detta formulär.

Ljusdesign

LIGHTING DESIGNER

Teemu Nuutinen

teemu.nuutinen@i-valo.com +358 50 408 8431

Din försäljningskontakt

COUNTRY MANAGER, SWEDEN

Andreas Hybertsen

I-Valo Oy
c/o FAGERHULT AB
Tegelviksgatan 32
SE-116 41 STOCKHOLM
SWEDEN

andreas.hybertsen@i-valo.com +46 763 141 952
SALES MANAGER, SWEDEN

Andreas Silvereden

I-Valo Oy
c/o FAGERHULT AB
Gamla Almedalsvägen 1
SE-412 63 GÖTEBORG
SWEDEN

andreas.silvereden@i-valo.com +46 762 979 746
AREA SALES MANAGER, SWEDEN

Peter Gidlund

SE- 891 51 ÖRNSKÖLDSVIK
SWEDEN

peter.gidlund@i-valo.com +46 703 086 777

Kunder och samarbetspartner