Övriga områden

En pålitlig armaturleverantör i mer än 50 år

I-Valos omfattande sortiment av industriarmaturer täcker varierande belysningskrav i olika industrier

I-Valo har mer än 50 års erfarenhet av att tillhandahålla belysningslösningar av hög kvalitet till olika branscher. I armaturutvecklingen tas särskild hänsyn till utmanande industriella förhållanden, som smuts, värme, fukt och vibrationer i installationsmiljön. Armaturerna ska också ge lång livslängd och vara lätta att underhålla eftersom de ofta installeras på svåråtkomliga platser. Processutrustingen och installationshöjderna varierar mellan olika industrianläggningar, vilket innebär utmaningar vid placeringen av armaturerna. Av denna anledning har I-Valo alltid ansett att utvecklingen av olika installationslösningar är lika viktig som själva armaturkonstruktionen.

Även om armaturerna konstrueras för särskilt utmanande förhållanden har vi även ett stort antal modeller som är optimerade för mindre krävande industrimiljöer. Dessutom har vi valt ut några oöverträffade linjära armaturmodeller i vårt holländska systerföretag Vekos sortiment som är extremt snabbinstallerade i syfte att komplettera vårt belysningssortiment för mindre krävande installationsplatser. Exempel på sådana platser kan vara parkeringar, idrottshallar, lager, distributionscentraler och kontor. Veko har mer än 45 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av linjära belysningslösningar med hög kvalitet.

Retrofit-lösningar och uppgraderbara armaturer

Eftersom I-Valos belysningslösningar alltid haft lång livslängd är gamla urladdningslampor fortfarande vanliga. Av denna anledning erbjuder I-Valo ett omfattande utbud av retrofit-paket som kan användas för att uppgradera dina gamla armaturer till mer energieffektiva LED-lösningar. Du kan ta del av tillgängliga retrofit-lösningar här och ta reda på vilken modern LED-armatur som kan användas för att ersätta din gamla I-Valo-armatur.

I linje med våra värderingar kring hållbar utveckling är nya I-Valo-armaturer alltid utformade så att ljuskällan kan uppgraderas, vilket innebär att armaturen vid slutet av sin livslängd enkelt kan öppnas och komponenterna inuti bytas ut.

Enastående egenskaper

 • energieffektivitet
 • utmärkta antibländningsegenskaper
 • hög IP-klassning
 • armaturens filterteknik håller de inre delarna rena
 • lösningar för både heta och iskalla miljöer
 • robust aluminiumstomme
 • C5-Korrosivitetsklass (mycket frätande miljöer)
 • täckglasalternativ (polykarbonat, akryl, härdat glas)
 • D-märkning (armaturens yttemperatur överstiger inte 90 °C)
 • LED-armaturer tänds utan fördröjning (jämfört med armaturer med urladdningslampa)
 • lång livscykel
 • armaturen är uppgraderbar (utbytbar teknik) vilket förlänger dess livslängd ytterligare
 • en mängd olika anslutningsalternativ
 • ett omfattande utbud av monteringsfästen
 • utmärkt vibrationsmotstånd
 • eSense-ljusstyrning (DAVI, XENRE)

Boskapsbyggnader

Belysning av hög kvalitet är avgörande för människors välbefinnande och belysningen ska också beaktas när det gäller djur. Till exempel får välplanerad LED-belysning i ladugårdar enorm inverkan på kornas mjölkproduktion. Genom belysningen kan man också styra djurens dygnsrytm, vilket påverkar kornas brunstcykler. Styrsystemet kan också användas för att ställa in en behagligt låg nattljusnivå som ändå ger tillräcklig sikt för att kunna röra sig i utrymmet.

Den långa mörka årstiden i Finland ökar mängden energi som behövs för belysning. En välplanerad belysningslösning kan ge stora energibesparingar på mjölkgårdar. LED-belysning av hög kvalitet bidrar också till en god arbetsmiljö och trygga arbetsförhållanden, och minskar behovet av armaturunderhåll. I-Valos LED-armaturer kan beställas med ett dubbeleffektsfilter som avlägsnar ammoniak för att skydda LED-komponenterna från ammoniakgas som ofta förekommer i ladugårdar. Dubbeleffektfilter med plasthölje står bättre emot miljöer med aggressiva kemikalier som skulle korrodera filter med ett metallhölje.

Armaturer med lysrör är vanliga i djurstallar. Gamla lysrörsarmaturer med plasthöljen bör oavsett ersättas med LED-armaturer med tanke på brandsäkerheten. I I-Valos armaturer med aluminiumstomme sprids värmen jämnt, och inga heta punkter bildas. Livslängden hos ett lysrör förkortas varje gång det slås på och av. När ett lysrör slås på kan det ta allt från 30 sekunder till en minut innan det når sin fulla ljusstyrka. LED-lampor tänds däremot genast, och deras livslängd påverkas inte av hur många gånger de slås på och av. I-Valos DAVI-armaturer levereras med en LED-modul som går att byta ut, vilket innebär att armaturen är enkel att underhålla när LED-komponenten når slutet av sin livslängd. Detta bidrar till att minska livscykelkostnaderna ytterligare i jämförelse med LED-lampor som inte går att byta ut.

I-Valos armaturer finns med olika typer av bländskydd. När det gäller kemikalietåligheten är härdat säkerhetsglas ett bättre val än polykarbonat eller akryl, medan bländskydd av plast har bättre slagtålighet om bländskyddet kan komma att utsättas för stötar.

En stomme av polyesterbelagt aluminium ger också ett mycket bra korrosionsmotstånd (C5).

 

Produkter som rekommenderas av oss

XENRE, DAVI, 6721LED & 6741LED

Utrymme, uppgifter eller verksamhetIlluminans (lux)Bländning (UGR)EnhetlighetFärgåtergivning (Ra)
Lastning och bearbetning av varor, hantering av utrustning och maskiner200250,4080
Boskapsbyggnader500,4040
Inhägnader för kalvning och sjuka djur200250,6080
Hantering av foder, mjölkförvaringsrum, rengöring av utrustning200250,6080

Träbearbetningsindustrin

Sågverk, snickerier och fabriker för träbyggprodukter är centrala i I-Valos specialexpertis. Naturligtvis är förhållandena i dessa industrier dammiga och olika typer av ångor kan finnas i luften i ytbehandlingsområden. I-Valos dammtäta armaturer med filter är en pålitlig och hållbar lösning även i sådana miljöer.

En armatur med D-märkning bör väljas för dammiga områden med ökad brandrisk. D-märkningen innebär att armaturens yttemperatur inte kommer att överstiga 90 °C. Detta innebär att armaturerna inte medför någon brandrisk.

Sågar och olika träbearbetningsmaskiner för svarvning, hyvling, spårskärning, fräsning etc. ska inte ge stroboskopiska effekter.

 

Produkter som rekommenderas av oss

XENREDAVI6721LED & 6741LED, DORA

 

 

Utrymme, uppgifter eller verksamhetIlluminans (lux)Bländning (UGR)EnhetlighetFärgåtergivning (Ra)
Sågning300250,6060
Hyvling, limning, montering300250,6080
Polering, målning, specialsnickerier750220,7080
Arbete med bearbetningsverktyg500190,6080
Kvalitetskontroll, inspektioner1000190,7090

Lager och distributionscentraler

I höga distributionscentraler och lager handlar allt om var och när ljuset behövs. Personalen måste kunna arbeta och röra sig på anläggningen på ett säkert sätt. De behöver pålitligt, bländningsfritt ljus i rätt delar av lagret, i rätt gång, vid rätt tidpunkt – alltså när folk rör sig i ett specifikt område.

Väljer du energieffektiv modern belysning kommer den inte längre att vara en av anläggningens största kostnader. Som ett resultat av vårt ständiga utvecklingsarbete är våra LED-armaturer mer kostnadseffektiva än någonsin förr. Vid behov kan armaturerna utrustas med ljusstyrningsfunktioner som maximerar energibesparingen. Vårt sortiment av armaturer inkluderar pålitliga alternativ för inomhuslager, kallager och utomhusförråd. Underhållsfria LED-armaturer med lång livslängd kommer också att sänka underhållskostnaderna eftersom ljuskällorna i armaturerna som kanske är installerade på hög höjd och svåråtkomliga platser inte behöver bytas ut och ingen lyftutrustning behövs för detta ändamål.

Armaturerna har tillräcklig effekt och lämplig strålkonfiguration för att ljuset garanterat ska nå golvet även i höga utrymmen. De säkerställer också effektiv belysning av vertikala ytor i höga ställage.

Att uppgradera svag, ojämn och eventuellt gulaktig belysning med urladdningsljuskällor vid en renovering till neutralvitt (4000 K) ökar säkerheten på arbetsplatsen och förbättrar arbetsmiljön. Trots att belysningsnivån i utrymmet kommer att förbättras avsevärt kommer ett väldesignat belysningssystem och lämplig ljusstyrning minska kostnaderna.

 

Produkter som rekommenderas av oss

XENRE, ADA

Utrymme, uppgifter eller verksamhetIlluminans (lux)Bländning (UGR)EnhetlighetFärgåtergivning (Ra)
Förvaringsutrymmen100250,4060
Leverans- och hanteringsrum300250,6060

Livsmedelsindustrin

Inom livsmedelsindustrin är enhetlig belysning av hög kvalitet med utmärkt färgåtergivning viktigt både för en säker arbetsmiljö och för produktkvalitetskontrollen.

I vårt sortiment finns armaturer för anläggningar med särskilt strikta hygienkrav. Till de flesta av våra armaturmodeller kan du välja ett skydd av plast (akryl eller polykarbonat) istället för glas, vilket gör armaturen lämplig för lokaler där användning av glas är förbjuden.

Våra LED-armaturer med profilerade stommar är lätta att rengöra, dammtäta och har ett högt Ta-värde (omgivningstemperatur), vilket gör dem perfekta för heta miljöer som bagerier, samtidigt som XENRE-armaturen är lämplig för installation på hög höjd i till exempel processrum och lager i dryckesindustrin.

 

Produkter som rekommenderas av oss

DORA, MARCO, XENRE

Utrymme, uppgifter eller verksamhetIlluminans (lux)Bländning (UGR)EnhetlighetFärgåtergivning (Ra)
Arbetsplatser och ytor inom:
— Bryggeri- och mältningsverksamheter
— Tvättning, förpackningspåfyllning, rengöring, kontroll, skalning
— Tillagning inom konserv- och konfektyrindustrier
— Sockerbruk
200250,4080
Sortering, tvättning, malning,
blandning och förpackning av produkter
300250,6080
Kritiska arbetsplatser och områden på slakterier,
mejerier och filtreringsanläggningar på
sockerbruk
500250,6080
Sortering och hackning av
frukt och grönsaker
300250,6080
Besiktning, produktkontroll, efterbehandling, sortering och dekoration
av glas och flaskor
500220,6080
Färgkontroller1000160,7090

Idrottsarenor och idrottshallar

SFS-EN 12193 fastställer minimikraven för belysning för olika idrottsanläggningar. Kvaliteten som krävs av armaturer på idrottsanläggningar är densamma som för industriarmaturer: de ska vara effektiva, slagtåliga och när det gäller utomhusbelysning tåla omväxlande väderförhållanden. Ju högre tränings- och tävlingsnivån är desto högre blir kraven på belysningen, vilket innebär att kraven på träningsarenor skiljer sig från dem för till exempel ishallar som används för TV-sända matcher.

Många idrottshallar är extremt höga, vilket gör att tillförlitlighet, lång livslängd och låga underhållskrav för armaturerna är av största vikt. Magnus Sport-serien för inomhushallar är utrustad med en obehandlad aluminiumprofil med extra skydd för LED-modulerna vilket säkerställer slagtålighet.

 

Produkter som rekommenderas av oss

XENRE

Utrymme, uppgifter eller verksamhetIlluminans (lux)Bländning (UGR)EnhetlighetFärgåtergivning (Ra)
Idrottshallar, gym, simbassänger
(på utbildningsinrättningar)
300220,6080

Fasadbelysning

Traditionellt har I-Valo-armaturer använts i industribyggnader, men i vårt sortiment finns även armaturmodeller som lämpar sig utmärkt för mål- och fasadbelysning. Det finns strålkastarfästen för dessa armaturer som gör det enkelt att rikta ljusstrålen mot objektet som ska belysas i precis rätt vinkel.

 

Produkter som rekommenderas av oss

XENRE, LUKA

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionell ljusdesign

En professionell belysningslösning är ett måste för optimerad belysning av produktionslinjer och processlokaler. I-Valo har i mer än femtio års erfarenhet av att utforma belysningslösningar för många olika typer av industrianläggningar. Utöver att ha en intern belysningsdesignverksamhet har vi även ett nära samarbete med branschledande designfirmor som konsult. I designarbetet måste man vara uppmärksam på processkraven och eventuella utmaningar och behov som uppstår vid placeringen av armaturerna. Vårt breda sortiment av fästen möjliggör installation av armaturer på exakt rätt plats där ljuset behövs.

 

Välja armatur

Vid val av armatur måste man ta hänsyn till temperatur, luftfuktighet och eventuella gaser och föroreningar på installationsplatsen. Faktorerna som påverkar valet av armaturer och beräkningarna bestäms noggrant i samarbete med beställaren innan projekteringsarbetet påbörjas. Ett besök på installationsplatsen kan också ordnas vid behov, för att ge vår designer mer detaljerad förståelse för platsens belysningskrav och för att på ett bättre sätt kunna ta hänsyn till eventuella installationssvårigheter (infästning) redan på ritbordet. Vi använder en luxmätare för att mäta aktuell ljusstyrka i olika områden så att vi kan säkerställa att den nya belysningslösningen uppfyller kraven i den nuvarande standarden. Det betyder att du inte själv måste välja armatur – vi hjälper dig att hitta exakt rätt lösning för ditt utrymme.

 

Belysningsstandard för arbetsplatser inomhus

Vårt designarbete efterlever inomhusbelysningsstandarden SFS-EN 12464-1. Tillräcklig och lämplig belysning krävs för att arbetet ska kunna utföras effektivt, noggrant och – framför allt – säkert. Standarden bestämmer minimikraven för belysning utifrån utrymmet och arbetsuppgifterna. Utöver tillräcklig ljusstyrka måste också ljusets enhetlighet, den visuella komforten, färgåtergivningen och bländningen beaktas.

DIALux Evo

I sin ljusdesign använder I-Valo det tyska ljusdesignprogrammet DIALux Evo. Programvaran kan användas för att beräkna en optimerad belysningslösning för utrymmet i enlighet med aktuella belysningsstandarder, vilket gör det möjligt att köpa in rätt antal armaturer. I-Valo är DIALs Premium Partner, vilket gör att vi kan erbjuda en belysningskatalog eller ett tillägg som innehåller alla våra armaturer till projektörer som använder den kostnadsfria programvaran DIALux. Med tillägget är det enkelt att bläddra och välja bland våra produkter direkt via beräkningsprogrammet.

Vårt professionella ljusdesignteam kan skapa heltäckande beräkningar som omfattar antalet och typerna av de armaturer som krävs, luxnivåer för varje utrymme, 3D-modeller av utrymmena och falska färgbilder av belysningsnivåerna.

Ladda ner tillägget

Du kan be om en kostnadsfri belysningsplan genom att kontakta vårt designteam eller genom att fylla i detta formulär.

Ljusdesign

LIGHTING DESIGNER

Teemu Nuutinen

teemu.nuutinen@i-valo.com +358 50 408 8431

Din försäljningskontakt

COUNTRY MANAGER, SWEDEN

Andreas Hybertsen

I-Valo Oy
c/o FAGERHULT AB
Tegelviksgatan 32
SE-116 41 STOCKHOLM
SWEDEN

andreas.hybertsen@i-valo.com +46 763 141 952
SALES MANAGER, SWEDEN

Andreas Silvereden

I-Valo Oy
c/o FAGERHULT AB
Gamla Almedalsvägen 1
SE-412 63 GÖTEBORG
SWEDEN

andreas.silvereden@i-valo.com +46 762 979 746
AREA SALES MANAGER, SWEDEN

Peter Gidlund

SE- 891 51 ÖRNSKÖLDSVIK
SWEDEN

peter.gidlund@i-valo.com +46 703 086 777