CODE OF CONDUCT

I-Valo since 1971

Uppförandekod

I-Valo Oy tillhör den svenska Fagerhult-koncernen, som har verksamhet över hela världen. Alla företag inom koncernen, inklusive I-Valo, har förbundit sig till att följa de etiska riktlinjerna och rutinerna. Alla anställda inom I-Valo har läst riktlinjerna och personligen förbundit sig till att följa principerna för bästa affärspraxis.