Making the world brighter

Since 1971

I-Valo är expert på belysningslösningar.

Vår centrala filosofi är att utmaningar är till för att övervinnas. Vår expertis inom belysning sträcker dig över nästan fem decennier, vilket har gjort oss till ett av de främsta företagen på belysningsmarknaden. Oavsett vilket problem du har kan vi erbjuda en lösning som är anpassad enligt dina behov.

I-Valo Oy

Kunden först

Vi skulle inte vara där vi är i dag utan våra kunder och deras belysningsbehov.

Vi designar belysning som matchar lokalen

Våra belysningslösningar utformas utifrån lokalens unika egenskaper.

Välkända över hela världen

Våra kunder finns över hela världen.

Kontinuerlig utveckling

Vi tillämpar de senaste lösningarna inom belysningsteknik och använder endast leverantörer som har gott rykte och producerar hög kvalitet.

50

Vi har nästan 50 års erfarenhet av belysningslösningar för industrin.

9

Vår omsättning uppgår till omkring 9 miljoner euro (2018).

40

Vi har kunder i fler än 40 olika länder.

40

Vi har 40 kunniga medarbetare (2020).

Hur började det?

I-Valos tidlinje
1800-talet

Oljelampa

De flesta finländska glasbruk tillverkar brännarrör och skärmar till oljelampor genom glasblåsning.

I-Valos tidlinje
1881

Iittalas glasfabrik

Den svenske glasblåsaren P. M. Abrahamsson öppnar en glasfabrik i den lilla byn Iittala i den dåvarande kommunen Kalvola.

I-Valos tidlinje
1882

Glödlampa

Glödlampor introduceras först i Finlaysons bomullsfabrik i Tammerfors, en livlig industristad i södra Finland.

I-Valos tidlinje
1895

Iittalas glasfabrik får sina första glödlampor

De 60 första glödlamporna lyser upp fabrikens slipningsverkstad och kontor. Glasblåsarna arbetar fortfarande i ljuset från ugnarna och det smälta glaset.

I-Valos tidlinje
Sent 1800-tal

Finland är beroende av importerat glas för belysningsarmaturer

De första partierna av glas för belysningsarmaturer importeras till Finland.

I-Valos tidlinje
1900-1920
I-Valos tidlinje
1917

A. Ahlström Oy

Claes Nordstedt, son till Anders Nordstedt och både fabrikschef och majoritetsägare i Iittalas glasfabrik sedan 1897, säljer sina andelar i företaget till A. Ahlström-koncernen.

I-Valos tidlinje
1920-talet

Iittala börjar producera lampkupor

Iittalas glasfabrik börjar producera lampkupor. Även om de flesta finska glasbruk producerar egna kupmodeller är Finland fortfarande beroende av importerade produkter.

I-Valos tidlinje
1930-1960
I-Valos tidlinje
1930

Omfattande produktion av glasprodukter för belysning i Finland

Finland blir självförsörjande inom produktionen av glas för belysning. Köklax glasbruk i Esbo är Finlands största producent av glasprodukter för belysning.

I-Valos tidlinje
1959

Standard för gängade kupor

Erkki Hyppönen introducerar en nationell standard för gängade lampkupor.

I-Valos tidlinje
1960-talet
I-Valos tidlinje
1961

Riihimäki glasbruk överlåter sin produktion av belysningsarmaturer till Iittalas glasfabrik

I utbyte tar Riihimäki glasbruk över Iittalas produktion av kristall- och pressglas.

I-Valos tidlinje
1960-luvun alku

Iittalas armaturkollektion

Iittalas armaturkollektion omfattar nästan 1 000 olika kupor, varav många är av färgat glas.

I-Valos tidlinje
1963

Iittalas glasfabrik anställer designern Valto “Vate” Kokko (f. 26.5.1933, d. 25.5.2017 i Helsingfors). Kokko får uppdraget att designa nya egna armaturer för Iittala samt rensa upp och modernisera företagets befintliga sortiment av armaturer. Kokko designar en varumärkesidentitet för sortimentet och en logotyp för I-Valo.

I-Valos tidlinje
1970-talet
I-Valos tidlinje
1971

I-Valos armaturfabrik står klar

I-Valo styrs som en avdelning inom Iittalas glasfabrik. Teknologie magister Håkan Söderström fungerar som fastighetsansvarig för fabriken innan han befordras till fabrikschef. Ingenjör Paavo Paajanen har rollen som I-Valos produktchef.

I-Valos tidlinje
1973

Gemensam satsning för att utveckla en industriarmatur av hög kvalitet

I-Valo började utreda problemet med tillförlitliga industriarmaturer i samarbete med personer som hade en djup förståelse för ämnet. Den allmänna uppfattningen var att det vid den tiden inte tillverkades några armaturer som lämpade sig för tuffa industriella förhållanden. Att designa tillförlitliga armaturer var en utmaning, in synnerhet med tanke på:

  • dammpartiklar och andra orenheter i luften,
  • korrosion,
  • ovanliga omgivande temperaturer, och
  • mekaniskt slitage.

Eftersom detta var ett problem i alla industrilokaler var industrirepresentanterna mer än villiga att arbeta för en gemensam lösning.

I-Valos tidlinje
1975

Tillverkningen av industriarmaturer inleds

År 1975 fick I-Valo sin första beställning på industriarmaturer från det företag som då gick under namnet Rautaruukki Oy. Beställningen gällde 250 vertikala smalstrålande armaturer med högtrycksnatriumlampor på 400 W, som skulle lysa upp företagets stålverk i Brahestad. Armaturerna var försedda med filter och godkända för tillfälliga temperaturer på +100 ᵒC och kontinuerliga temperaturer på +80 ᵒC.

I-Valos tidlinje
1980-talet

I-Valo dominerar den finländska marknaden för industriella armaturer

Vid sidan av aktörer inom metallindustrin har även kunder inom skogsindustrin, i synnerhet massa- och papperssektorn, tagit till sig I-Valos utbud.

Under decenniets tre sista år upplevde Finland en byggboom inom pappersindustrin. Under denna tid byggdes eller renoverades så många som 22 pappersmaskiner. Fyra av dessa maskiner försågs med I-Valos vertikala armaturer och resten med företagets vanliga smalstrålande armaturer. Det var snart uppenbart att ett bygge eller en renovering av en pappersmaskin inte kunde vara komplett utan I-Valos armaturer som belysning i produktionshallen.

I-Valos tidlinje
1982

Företaget börjar exportera

I-Valo gör sina första leveranser till kunder utanför Finland. Företagets utmärkta ställning bland finländska pappersbruk bidrar till exporten, då finskägda pappersbruk i England och Frankrike investerar i I-Valos industriarmaturer. Bakom framgången ligger främst utmärkta kontakter på hemmamarknaden.

I-Valos tidlinje
1985

I-Valo flyttar

Som en del av en intern omorganisering inom Ahlström-koncernen blir I-Valo en del av koncernens division för byggmaterial.

I-Valo får sina lampkupor från Iittalas glasfabrik. En del tillverkas inom företaget medan andra är importerade.

 

Ära och berömmelse

Senare samma år deltar I-Valo i byggmässan BATIMAT i Paris och tilldelas en guldmedalj för den bästa innovationen inom belysningskategorin. Valet görs bland omkring 3 500 utställare från 28 olika länder. Philips, som är en jätte inom belysningsbranschen, kommer på andra plats.

I-Valos tidlinje
1986

Chefen för fabriken i Strömfors tar över I-Valos affärsverksamhet

Paavo Paajanen utnämns till fabrikschef för koncernens armaturfabrik. Paajanen basar för I-Valo under många år fram till sin pensionering 2005.

I-Valos tidlinje
1990-talet
I-Valos tidlinje
1990

Fabriken utvidgas och exportvolymerna ökar

Det sena 70-talet och tidiga 80-talet var en period av tillväxt för I-Valo. Produktionshallarna, som kändes enorma när de byggdes, fylldes nu till brädden med nya maskiner och utrustning. Trots en effektivisering av produktionen såg företaget fram emot en utvidgning av fabriken. Golvytan för produktionen ökade med 50 procent och företaget byggde två nya våningar för att få mer kontorsutrymme.

I-Valos tidlinje
1994

I-Valo blir en del av Ahlström Sähkötarvikkeet Oy

År 1994 grundas Ahlström Sähkötarvikkeet Oy, som fungerar som paraplyorganisation för flera olika företag, inklusive koncernens fabrik i Strömfors och I-Valo. Johan Granberg blir vd för det nya företaget. Paavo Paajanen utnämns till I-Valos fabrikschef.

I-Valos tidlinje
1995

I-Valo blir en del av Lexel Electric-koncernen

Lexel grundas genom en fusion mellan Ahlström och det danska företaget NKT. Den nya koncernen stärks ytterligare genom köpet av svenska Thorsman.

I-Valos tidlinje
1999

Den internationella koncernen Schneider Electric köper Lexel Electric

Som dotterbolag till Lexel Electric blir I-Valo en del av Schneider-koncernen, som ursprungligen är ett franskt företag.

I-Valos tidlinje
2000-talet
I-Valos tidlinje
2000

I-Valo blir I-Valo Oy, ett självständigt företag inom koncernen

Fabrikschef Paavo Paajanen utnämns till vd för I-Valo.

I-Valos tidlinje
2009

I-Valos första LED-armatur

I-Valo lanserar SOL LED, företagets första LED-armatur. SOL LED är en allmän armatur avsedd för privata hem och offentliga lokaler. Armaturen utnämns till årets produkt inom byggbranschen 2010 av Bygginfos huvudkommitté för byggmaterial och produktinformation. SOL LED finns fortfarande i sortimentet och är fortfarande ett populärt alternativ tack vare sin modulära konstruktion.

I-Valos tidlinje
2012

FIT FOR THE FUTURE-konceptet: en innovation inom hållbar utveckling

För att hjälpa sina befintliga kunder att övergå till LED-belysning lanserar I-Valo två nya uppgraderingskit, LED Retrofit och Service Pack. Dessa kit gör det möjligt att uppgradera I-Valos populära bredstrålande armaturer med urladdningslampor till energieffektiva LED-armaturer.

 

I-Valos tidlinje
2013

I-Valo Oy köps av den svenska belysningskoncernen Fagerhult

Med dotterbolag i 30 länder över hela världen är Fagerhult en av de ledande koncernerna inom belysningssektorn i Europa. Företaget har närvaro i fler än 40 länder. Fagerhult har varit i belysningsbranschen sedan 1945.

I-Valos tidlinje
Nutid

I-Valo är en välkänd leverantör av högklassig industribelysning såväl i Finland som i övriga Europa

I-Valo har kunder i 40 olika länder, och de största exportmarknaderna är Sverige, Frankrike, Tyskland, Österrike och Polen. Företaget har även deltagit i större projekt i Asien och Sydamerika genom att leverera armaturer till utrustningstillverkare, samt gjort leveranser till Mellanöstern inom ramen för samarbete inom koncernen.

Vi på I-Valo är stolta över vår expertis och våra produkters kvalitet. Vårt företag är tillräckligt litet för att kunna anpassa sig till kundernas unika behov, men ändå tillräckligt stort för att tillförlitligt kunna leverera större projekt utan att pruta på kvaliteten.