Metallindustrin

En pålitlig armaturleverantör för branschen i mer än 50 år

Metallindustrins utmanande förhållanden sätter armaturer på prov

I-Valos industriarmaturer skapades för att tillgodose den finska industrins behov av belysningslösningar som tål utmanande industriella förhållanden. När I-Valos första industriarmaturer konstruerades i början av 1970-talet genomfördes utvecklingsarbetet i samarbete med representanter för pappers-, massa- och metallindustrierna. Detta garanterade att armaturerna skulle tillgodose slutanvändarens behov. 1975 levererades I-Valos första industriarmaturer till Rautaruukkis fabrik i Brahestad.

Det kompromisslösa utvecklingsarbetet fortsätter inom moderna LED-armaturer, och de senaste standarderna och utmanande driftsförhållanden beaktas i alla konstruktioner. I-Valo förblir en pålitlig leverantör till många av Europas största och mest moderna kraftverk.

Eftermonteringslösningar

Eftersom I-Valos lösningar har lång livslängd används gamla urladdningslampor fortfarande i många tillämpningar. I-Valo erbjuder ett omfattande utbud av retrofit-paket som ger dig möjlighet att uppgradera dina gamla armaturer till mer energieffektiva LED-lösningar. På denna webbplats kan du ta del av tillgängliga retrofit-paket och ta reda på vilken modern LED-armatur som erbjuder en lämplig lösning för att ersätta din gamla I-Valo anläggning.

Enastående egenskaper

 • lösningar för extremt varma förhållanden
 • hög ljuseffektivitet
 • energieffektivitet
 • utmärkt avbländning
 • hög IP-klassning
 • armaturens filtreringsteknik håller de inre delarna rena (tar till exempel bort luftburna kemikalier)
 • robust aluminiumstomme
 • korrosionsklass C5 (mycket frätande miljöer)
 • täckglasalternativ utifrån tillämpning (polykarbonat, akryl, härdat glas)
 • D-märkning (armaturens yttemperatur överstiger inte 90 °C)
 • LED-armaturer tänds utan fördröjning (jämfört med armaturer med urladdningsljuskälla)
 • lång livscykel
 • armaturen är uppgraderbar (utbytbar teknik) vilket förlänger dess livslängd ytterligare
 • en mängd olika anslutningsalternativ
 • ett omfattande utbud av monteringsfästen
 • utmärkt vibrationsmotstånd
 • eSense-ljusstyrning (DAVI, XENRE)

Utomhusområden

En belysningslösning i en produktionsanläggnings utomhusområden måste erbjuda enastående ljuseffekt och optimerad ljusfördelning. Armaturerna ska också klara omväxlande väderförhållanden. I Finland måste armaturer fungera tillförlitligt vid minusgrader. Dessutom måste monteringsfästen tåla påfrestningar från exempelvis vind.

En utomhusbelysningslösning för en produktionsanläggning omfattar vanligtvis områdesbelysning (till exempel parkeringsytor, gator) och processytor utomhus, lastkajer, väggar och kapell och tak nära byggnaderna.

Områdesbelysning:

 • Högt ljusflöde
 • Antireflexoptik
 • CLO-alternativ
 • Aluminiumstomme med beläggning i korrosionsklass C5
 • Ett stort urval av monteringsfästen.

Byggnadsväggar, kapell, lastbryggor, åtkomstplattformar

 • Täckglasalternativ (akryl, polykarbonat och glas)
 • Armaturens långa livslängd och uppgraderingsbarhet
 • Energieffektivitet
 • eSense-styralternativ
 • Antireflexoptik
 • Hög IK- och IP-klass
 • Aluminiumstomme med beläggning i korrosionsklass C5
 • Ett brett utbud av monteringsfästen, till exempel rör- och räckesfästen för åtkomstplattformar
 • Specialkontakter och kablar som tillval
 • Möjlighet att skräddarsy lösningen efter kundens behov
 • Filteralternativ och filtersköldar

 

Produkter som rekommenderas av oss

XENRE, DORA, LUKA, 6721LED & 6741LED, DANI

Heta processlokaler

På grund av de höga omgivningstemperaturerna utgör metallindustrins processlokaler vanligtvis utmanande installationsmiljöer för LED-armaturer. Ofta förekommer föroreningar i luften och installationshöjderna i utrymmena varierar. I-Valo erbjuder ett brett utbud av industriella LED-armaturer som kan installeras på olika höjder. I renoveringsprojekt kan gamla smalstrålande armaturer med urladdningslampa ersättas med en XENRE-armatur som finns med bred och medelbred ljusfördelning. Om din fastighet är utrustad med I-Valo-armaturer med smalstrålande urladdningslampa kan deras monteringsskenor användas för installation av XENRE-armaturer.

Om luften innehåller föroreningar rekommenderar vi att du använder ett dubbeleffektfilter. Ett dubbeleffektfilter med metallhölje är det mest hållbara valet för varma miljöer. Filtret håller LED-lampor och optik rena, vilket hjälper armaturen att behålla sin ljuseffekt även i utmanande förhållanden.

I-Valos armaturer ger också utmärkt motståndskraft mot kemikalier. Standardmodellerna levereras med polyesterbeläggning men versioner med epoxibeläggning finns också. Till exempel levereras HITE LED-armaturen alltid med en epoxibeläggning eftersom epoxi är mer motståndskraftigt mot extrema temperaturer.

Produkterna som specificeras nedan är speciellt utformade för heta och varma förhållanden, med omgivningstemperaturerer från +60°C upp till +110°C beroende på modell. Sådana utrymmen inom metallindustrin inbegriper masugnar, stålsmältningsverkstäder, koksugnar, varm- och kallvalsverk och galvaniseringslinjer.

 

Produkter som rekommenderas av oss

XENRE, XENRE60/XENRE70, XENRE80, HITE LED

Produktionsanläggningar

Vårt sortiment erbjuder lämpliga belysningslösningar för produktionsutrymmen som inte har särskilt höga omgivningstemperaturer men kan innehålla olika partiklar, gaser eller rök. Även i detta fall spelar filter en viktig roll för att säkerställa att armaturens ljusutbyte förblir på en hög nivå. Sådana utrymmen inbegriper maskintillverkningsanläggningar och reparationsverkstäder, anläggningar för bearbetning och tillverkning av delar, plåt- och svetsverkstäder, laboratorier och kontrollrum.

 

Produkter som rekommenderas av oss

XENRE, DAVI, 6721LED & 6741LED, CADOR

Rena utrymmen

Det finns många industrianläggningar där föroreningar eller temperaturer inte ställer särskilda krav på belysningslösningen, som distributionscentraler och lager. I sådana utrymmen kan armaturer utrustade med en liten GORE-tryckventil eller ett dammfilter istället för ett dubbeleffektfilter användas.

Beroende på lokalernas användningsgrad kan ett ljusstyrningssystem också vara ett tänkbart alternativ. Kvaliteten på belysningen bör aldrig äventyras eftersom arbetsytorna alltid måste vara säkra och bekväma att använda. Om utrymmena är obemannade under längre perioder, vilket ofta är fallet med lager, korridorer och trappor, bör belysningen emellertid släckas eller dämpas för att spara energi. eSense-styrsystemet möjliggör ljusstyrning utifrån närvarodetektering. Masterarmaturen styr slavarmaturerna via en trådlös anslutning så att armaturern tänds när användaren rör sig längs utrymmena.

 

Produkter som rekommenderas av oss

XENRE, DAVI, DORA, ADA, CADOR

Professionell ljusdesign

För att uppnå en optimerad belysningslösning för produktionslinjer och processlokaler är professionell ljusdesign ett måste. I-Valo har mer än femtio års erfarenhet av att utforma belysningslösningar för tillämpningar i metallindustrin. Förutom arbetet i vår interna ljusdesignverksamhet samarbetar vi även med ledande designers i branschen. I designarbetet måste man vara uppmärksam på processkraven och eventuella utmaningar som uppstår vid placeringen av armaturerna. Vårt breda sortiment av fästen gör att du kan installera armaturer var som helst där belysning behövs. Vid armaturval ska temperatur, luftfuktighet och eventuella föroreningar på installationsplatsen beaktas.

Faktorer som påverkar valet av armaturer och belysningsberäkningarna bestäms noggrant i samarbete med beställaren innan projekteringsarbetet påbörjas. Vid behov besöker vår designer installationsplatsen.

DIALux Evo

I sin ljusdesign använder I-Valo det tyska ljusdesignprogrammet DIALux Evo. Programvaran kan användas för att beräkna en optimerad belysningslösning för utrymmet i enlighet med aktuella belysningsstandarder, vilket gör det möjligt att köpa in rätt antal armaturer. I-Valo är DIALs Premium Partner, vilket gör att vi kan erbjuda en belysningskatalog eller ett tillägg som innehåller alla våra armaturer till projektörer som använder den kostnadsfria programvaran DIALux. Med tillägget är det enkelt att bläddra och välja bland våra produkter direkt via beräkningsprogrammet.

Vårt professionella ljusdesignteam kan skapa heltäckande beräkningar som omfattar antalet och typerna av de armaturer som krävs, luxnivåer för varje utrymme, 3D-modeller av utrymmena och falska färgbilder av belysningsnivåerna.

Ladda ner tillägget

Du kan be om en kostnadsfri belysningsplan genom att kontakta vårt designteam eller genom att fylla i detta formulär.

Ljusdesign

LIGHTING DESIGNER

Teemu Nuutinen

teemu.nuutinen@i-valo.com +358 50 408 8431

Din försäljningskontakt

COUNTRY MANAGER, SWEDEN

Andreas Hybertsen

I-Valo Oy
c/o FAGERHULT AB
Tegelviksgatan 32
SE-116 41 STOCKHOLM
SWEDEN

andreas.hybertsen@i-valo.com +46 763 141 952
SALES MANAGER, SWEDEN

Andreas Silvereden

I-Valo Oy
c/o FAGERHULT AB
Gamla Almedalsvägen 1
SE-412 63 GÖTEBORG
SWEDEN

andreas.silvereden@i-valo.com +46 762 979 746
AREA SALES MANAGER, SWEDEN

Peter Gidlund

SE- 891 51 ÖRNSKÖLDSVIK
SWEDEN

peter.gidlund@i-valo.com +46 703 086 777

Kunder och samarbetspartner