MAKING THE WORLD BRIGHTER

I-Valo since 1971

I-Valos armaturmodeller genom tiderna

I-Valos industriarmaturer har verkligen hållit för tidens tand – under renoveringar hittar vi fortfarande fullt fungerande armaturer som installerats på 1970-talet. Byggnadernas nuvarande användare vet inte alltid när deras flera decennier gamla armaturer tillverkats, och därför har vi på denna sida samlat exempel på populära armaturer med urladdningslampor från svunna tider och moderna, energieffektiva LED-armaturer som kan ersätta de gamla produkterna. Tekniken har tagit stora kliv framåt tack vare utvecklingen av LED-lampor, och det är värt att uppgradera sina armaturer till modern teknik för att spara på både energi och underhållskostnader.

SUPER  VEGA S  XENRE

I-Valos armaturer har alltid designats för mycket krävande industriella tillämpningar, där höga temperaturer och/eller orenheter i luften (damm, gaser) utmanar armaturernas struktur. Dessa armaturer har ofta använts i stålverk, gjuterier, verkstäder, turbinhallar i kraftverk, pappers- och massafabriker, sågverk samt inom träindustrin och livsmedels- och dryckesindustrin. För att ersätta armaturer med traditionell teknik såsom kvicksilver-, natrium- och metallhalogenlampor erbjuder vi nu LED-armaturen XENRE, som finns i flera olika varianter. Vid valet av en lämplig ersättande armatur för en byggnad som renoveras måste man säkerställa att Ta-klassen, ljusflödet och filtertypen motsvarar lokalernas krav.

1976

SUPER

Tillverkningen har avslutats

2013

VEGA S

Tillverkningen har avslutats

2015

XENRE

Tillgänglig

Strålkastare

1976

SUPER

Tillverkningen har avslutats

2013

VEGA S + B600

Tillverkningen har avslutats

2015

XENRE + X122

Tillgänglig

REGULAR  VEGA R  XENRE  DAVI

I-Valos armaturer har alltid designats för särskilt krävande industriella tillämpningar, där höga temperaturer och/eller orenheter i luften (damm, gaser) medför utmaningar för armaturernas struktur. Dessa armaturer användes ofta i stålverk, gjuterier, verkstäder, turbinhallar i kraftverk, pappers- och massafabriker, sågverk och träindustri samt livsmedels- och drycksindustri. För att ersätta armaturer med traditionell teknik såsom kvicksilver-, natrium- och metallhalogenlampor erbjuder vi nu XENRE LED-armaturen, som finns i flera olika varianter. De effektiva profilerade DAVI-armaturerna erbjuder också lämpliga alternativ till Regular- och VEGA R-armaturer med urladdningslampor.Vid valet av en lämplig ersättande armatur för en byggnad som renoveras måste man säkerställa att Ta-klassen, ljusflödet och filtertypen motsvarar lokalernas krav. Ljusfördelningen bör också beaktas.

1987

REGULAR

Tillverkningen har avslutats

2013

VEGA R

Tillverkningen har avslutats

2015

XENRE

Tillgänglig

2017

DAVI

Tillgänglig

STANDARD  VEGA R  XENRE

Vid valet av en lämplig ersättande armatur för en byggnad som renoveras måste man säkerställa att Ta-klassen, ljusflödet och filtertypen motsvarar lokalernas krav. Ljusfördelningen bör också beaktas.

2002

STANDARD

Tillverkningen har avslutats

2013

VEGA R

Tillverkningen har avslutats

2015

XENRE

Tillgänglig

2017

DAVI

Tillgänglig

T8  RETROFIT  DAVI  DORA  MARCO

I-Valos industriella T8-lysrörsarmaturer hade en hållbar struktur och hög Ta-klass. De var därför lämpliga för allmänbelysning i låga industrilokaler. En typisk installationshöjd var 2–5 meter. Armaturerna var försedda med dammfilter som skyddade de inre delarna från smuts. Dessa produkter kan nu ersättas med LED-armaturer av modellerna DAVI, DORA eller MARCO. RetroFit-paket finns tillgängliga för stommar till gamla T8-lysrörsarmaturer, där man vill byta ut den föråldrade tekniken mot en LED-modul. Vid valet av en lämplig ersättande armatur för en byggnad som renoveras måste man säkerställa att Ta-klassen, ljusflödet och filtertypen motsvarar lokalernas krav. Ljusfördelningen bör också beaktas.

1987

T8-lysrörsarmatur för användning inom industrin

Tillverkningen har avslutats

2020

RETROFIT

Tillgänglig

2017

DAVI

Tillgänglig

2015

DORA

Tillgänglig

2018

MARCO

Tillgänglig

T5  RETROFIT  DAVI  DORA

I-Valos T5-lysrörsarmaturer för industrin hade en hållbar struktur och hög Ta-klass. De lämpade sig därför för allmänbelysning i låga industrilokaler. En typisk installationshöjd var 2–8 meter. Armaturerna hade ett dammfilter som skyddade de inre delarna från smuts. Dessa produkter kan nu ersättas med DAVI eller DORA LED-armaturer. RetroFit-paket finns tillgängliga för stommar till gamla T5-lysrörsarmaturer, där man vill byta ut den föråldrade tekniken mot en LED-modul. Vid valet av en lämplig ersättande armatur för en byggnad som renoveras måste man säkerställa att Ta-klassen, ljusflödet och filtertypen motsvarar lokalernas krav. Ljusfördelningen bör också beaktas.

2002

T5-lysrörsarmatur för användning inom industrin

Tillverkningen har avslutats

2017

RETROFIT

Tillgänglig

2017

DAVI

Tillgänglig

2015

DORA

Tillgänglig

Bredstrålande armaturer 70W-150W  RETROFIT  6721LED & 6741LED

I-Valos bredstrålande armaturer på 70–150 W var populära på grund av sin robusta struktur, och de var kompakta armaturer med urladdningslampor för allmänbelysning i låga utrymmen. Tack vare sin lilla storlek och sitt mångsidiga urval av fästen var de mycket lämpliga exempelvis för kraftverk och ångpannor. Dessa armaturer användes ofta exempelvis i de nedre våningarna i pappers- och massafabriker samt i kraftverk och ångpannor, korridorer, parkeringshus, trapphus och servicebryggor. En typisk installationshöjd var 2–8 meter. Dessa armaturer, som fortfarande är i bruk på många platser, kan enkelt uppgraderas till LED-teknik med ett praktiskt LED RetroFIT-paket. Vid valet av en lämplig ersättande armatur för en byggnad som renoveras måste man säkerställa att Ta-klassen, ljusflödet och filtertypen motsvarar lokalernas krav. Ljusfördelningen bör också beaktas.

1987

Bredstrålande armaturer 70W-150W

Tillverkningen har avslutats

2013

RETROFIT

Tillgänglig

2015

6721LED & 6741LED

Tillgänglig

Bredstrålande armatur 250W  RETROFIT  DAVI  DORA

I-Valos bredstrålande 250 W-armatur är en hållbar lösning för allmänbelysning i utrymmen med låg takhöjd. Med en höjd på endast 162 mm lämpade sig denna armatur exempelvis för renoveringsobjekt med begränsat med utrymme för armaturer. Den användes ofta exempelvis i de nedre våningarna i pappers- och massafabriker samt i korridorer, parkeringshus, trapphus och servicebryggor. En typisk installationshöjd var 4–8 meter. Armaturen var försedd med ett dammfilter. Denna armatur kan enkelt uppgraderas genom att byta ut den gamla urladdningslampan och reflektorn till en LED-modul. RetroFIT-paketet innehåller också en ny stomme med matt glas och ett dammfilter.

1993

Bredstrålande armatur 250W

Tillverkningen har avslutats

2017

RETROFIT

Tillgänglig

2017

DAVI

Tillgänglig

2015

DORA

Tillgänglig

LAXUS  VEGA W  DAVI  DORA  XENRE

De bredstrålande Laxus-armaturerna med dammfilter utgjorde en lösning för allmänbelysning i industrilokaler, när man behövde en liten och stark armatur med bred ljusfördelning. Laxus användes ofta för allmänbelysning i olika produktionslokaler. Andra användningsområden var kraftverk och ångpannor, lagerlokaler och lastbryggor. En typisk installationshöjd var 4–10 meter. Numera kan LAXUS- och VEGA W-armaturerna, som inte längre finns till salu, ersättas med DAVI, DORA eller XENRE. När man väljer en lämplig ersättande armatur för en byggnad som renoveras måste man se till att Ta-klassen, ljusflödet och filtertypen överensstämmer med lokalens krav.

2002

LAXUS

Tillverkningen har avslutats

2013

VEGA W

Tillverkningen har avslutats

2017

DAVI

Tillgänglig

2015

DORA

Tillgänglig

2015

XENRE

Tillgänglig

KÅPA-ARMATUR  HITE 70W  HITE LED

I-Valo är känt för sin industribelysning för krävande förhållanden, och kåpa-armatur är ett utmärkt exempel på en produkt som fungerat mycket bra i mycket varma förhållanden. Denna armatur hade ursprungligen en kvicksilverlampa, som ersattes med en mer energieffektiv metallhalogenversion på grund av direktivet om energirelaterade produkter. Senare kunde lösningen förverkligas på ett tillförlitligt sätt med den senaste LED-tekniken. Denna armatur har varit en oslagbar lösning exempelvis för belysning i torkcylindrar i pappersmaskiner. Förutom armaturen behövs alltid en styrenhet som placeras i ett utrymme med lägre temperatur.

KÅPA-ARMATUR

1987

Tillverkningen har avslutats

2010

HITE

Tillverkningen har avslutats

2018

HITE LED

Tillgänglig

6532  MARCO

2007

Kompakt lysrörsarmatur 6532

Tillverkningen har avslutats

2018

MARCO

Tillgänglig

EX lysrörs- och bredstrålande armaturer  ACQUEX LED

Armaturer med profilerade stommar, urladdningslampor eller lysrör och dammfilter avsedda för zonerna 21 och 22. Tillverkningen upphörde när den traditionella tekniken ersattes av LED. Dessa armaturer lämpade sig för allmänbelysning i låga industrilokaler där det förekom damm. Denna armatur användes för biopannor, slutna transportörer, lokaler för spannmålshantering och lokaler för tillverkning av glasfiberbåtar. Numera erbjuder I-Valo ACQUEX LED-armaturer tillverkade av Zalux för EX-zoner.

2012

EX bredstrålande armaturer & EX lysrörsarmaturer

Tillverkningen har avslutats

2018

ACQUEX LED

Tillgänglig