MAKING THE WORLD BRIGHTER

I-Valo since 1971

I-Valon valaisinmallit ajan saatossa

I-Valon teollisuusvalaisimet ovat todellakin kestäneet aikaa; tänäkin päivänä tulee vastaan saneerauskohteita, joissa on edelleen käytössä täysin toimivat 70-luvulla asennetut valaisimet. Kohteen nykyiset työntekijät eivät aina ole tietoisia useita vuosikymmeniä sitten asennettujen valaisinten valmistajasta, joten olemmekin keränneet tälle sivulle esimerkkejä entisajan suosituista purkauslamppuvalaisimista ja nykyisistä energiatehokkaista ledivalaisimista, joilla vanha tekniikka voidaan korvata. Tekniikka on mennyt ledikehityksen myötä hurjasti eteenpäin ja energia- sekä huoltokustannussäästöjen vuoksi valaisinten uusiminen nykytekniikkaan on järkevää.

SUPER  VEGA S  XENRE

I-Valon syväsäteilevät valaisimet on kautta aikain suunniteltu erityisen vaativiin teollisuustiloihin, joissa korkea lämpötila ja/tai ilman epäpuhtaudet (pöly, kaasut) asettavat haasteensa valaisimen rakenteelle. Tyypillisiä käyttökohteita näille valaisimille ovat mm. terästehtaat, valimot, konepajat, voimalaitosten turbiinisalit, paperi- ja sellutehtaat, sahat ja puunjalostusteollisuus sekä juoma- ja elintarviketeollisuus. Perinteisen tekniikan kuten elohopeahöyry-, suurpainenatrium- ja monimetallilampullisten valaisinten korvaajaksi tarjolla on tänä päivänä modernilla LED-tekniikalla varustettu XENRE-valaisinmalli useine eri tuotevariaatioineen. Saneerauskohteissa tulee varmistaa korvaavaa valaisintyyppiä valitessa, että Ta-luokka, valontuotto sekä suodatintyyppi vastaavat tilavaatimuksia.

1976

SUPER

Poistunut

2013

VEGA S

Poistunut

2015

XENRE

Valikoimassa

Valonheittimet

1976

SUPER

Poistunut

2013

VEGA S + B600

Poistunut

2015

XENRE + X122

Valikoimassa

REGULAR  VEGA R  XENRE  DAVI

I-Valon syväsäteilevät valaisimet on kautta aikain suunniteltu erityisen vaativiin teollisuustiloihin, joissa korkea lämpötila ja/tai ilman epäpuhtaudet (pöly, kaasut) asettavat haasteensa valaisimen rakenteelle. Tyypillisiä käyttökohteita näille valaisimille ovat mm. terästehtaat, valimot, konepajat, voimalaitosten turbiinisalit, paperi- ja sellutehtaat, sahat ja puunjalostusteollisuus sekä juoma- ja elintarviketeollisuus. Perinteisen tekniikan kuten elohopeahöyry-, suurpainenatrium- ja monimetallilampullisten valaisinten korvaajaksi tarjolla on tänä päivänä modernilla LED-tekniikalla varustettu XENRE-valaisinmalli useine eri tuotevariaatioineen. Myös tehokkaasta DAVI-profiilivalaisinperheestä löytyy sopivia vaihtoehtoja korvaamaan Regular ja VEGA R -purkauslamppuvalaisimet. Saneerauskohteissa tulee varmistaa korvaavaa valaisintyyppiä valitessa, että Ta-luokka, valontuotto sekä suodatintyyppi vastaavat tilavaatimuksia.

1987

REGULAR

Poistunut

2013

VEGA R

Poistunut

2015

XENRE

Valikoimassa

2017

DAVI

Valikoimassa

STANDARD  VEGA R  XENRE

Saneerauskohteissa tulee varmistaa korvaavaa valaisintyyppiä valitessa, että Ta-luokka, valontuotto sekä suodatintyyppi vastaavat tilavaatimuksia. Huomioi valaisinvalinnassa myös sopiva valonjako.

2002

STANDARD

Poistunut

2013

VEGA R

Poistunut

2015

XENRE

Valikoimassa

2017

DAVI

Valikoimassa

T8  RETROFIT  DAVI  DORA  MARCO

I-Valon T8-loistevalaisimilla oli kestävä rakenne ja korkea Ta-luokka. Siksi ne soveltuivat hyvin mm. teollisuuden matalien tilojen yleisvalaistukseen. Valaisinten tyypillinen asennuskorkeus oli 2–5 m. Valaisimet oli varustettu pölysuodattimella, joka esti valaisimen sisäosien likaantumisen. Nykyisin tuote voidaan korvata DAVI, DORA tai MARCO -LED-valaisimella. Vanhoihin T8-loistevalaisinrunkoihin on saatavana myös RetroFit-paketti, jolla vanha tekniikka voidaan korvata LED-moduulilla. Saneerauskohteissa tulee varmistaa korvaavaa valaisintyyppiä valitessa, että Ta-luokka, valontuotto sekä suodatintyyppi vastaavat tilavaatimuksia. Huomioi valaisinvalinnassa myös sopiva valonjako.

1987

T8-teollisuusloiste

Poistunut

2020

RETROFIT

Valikoimassa

2017

DAVI

Valikoimassa

2015

DORA

Valikoimassa

2018

MARCO

Valikoimassa

T5  RETROFIT  DAVI  DORA

I-Valon T5-loistevalaisimilla oli kestävä rakenne ja korkea Ta-luokka. Siksi ne soveltuivat hyvin mm. teollisuuden matalien tilojen yleisvalaistukseen. Valaisinten tyypillinen asennuskorkeus oli 2–8 m. Valaisimet oli varustettu pölysuodattimella, joka esti valaisimen sisäosien likaantumisen. Nykyisin tuote voidaan korvata DAVI tai DORA -LED-valaisimella. Vanhoihin T5-loistevalaisinrunkoihin on saatavana myös RetroFit-paketti, jolla vanha tekniikka voidaan korvata LED-moduulilla. Saneerauskohteissa tulee varmistaa korvaavaa valaisintyyppiä valitessa, että Ta-luokka, valontuotto sekä suodatintyyppi vastaavat tilavaatimuksia. Huomioi valaisinvalinnassa myös sopiva valonjako.

2002

T5-teollisuusloiste

Poistunut

2017

RETROFIT

Valikoimassa

2017

DAVI

Valikoimassa

2015

DORA

Valikoimassa

Laajasäteilijät 70W-150W  RETROFIT  6721LED & 6741LED

I-Valon 70–150 W laajasäteilijät olivat kestävän rakenteensa vuoksi todella suosittuja, kompakteja purkauslamppuvalaisimia matalien tilojen yleisvalaistuksessa. Pienen kokonsa ja kattavan kiinnikevalikoimansa ansiosta ne soveltuivat erittäin hyvin esimerkiksi voimalaitosten ja kattiloiden valaistukseen. Valaisimia käytettiin tyypillisesti esimerkiksi mm. paperi- ja sellutehtaiden alakerroissa, voimalaitoksissa ja kattiloissa, käytävillä, parkkihalleissa, portaikoissa ja hoitosilloilla. Tyypillinen asennuskorkeus oli n. 2–8 m. Näitä monin paikoin edelleenkin käytössä olevat valaisimet voi helposti päivittää LED-tekniikkaan kätevän LED-retrofit-paketin avulla. Saneerauskohteissa tulee varmistaa korvaavaa valaisintyyppiä valitessa, että Ta-luokka, valontuotto sekä suodatintyyppi vastaavat tilavaatimuksia.

1987

Laajasäteilijät 70W-150W

Poistunut

2013

RETROFIT

Valikoimassa

2015

6721LED & 6741LED

Valikoimassa

Laajasäteilijä 250W  RETROFIT  DAVI  DORA

I-Valon 250 W laajasäteilijä oli kestävä yleisvalaisin mataliin tiloihin. Ainoastaan 162 mm korkea valaisin soveltui hyvin esimerkiksi saneerauskohteisiin, joissa valaisimelle käytettävissä oleva tila oli rajoitettu. Tyypillisiä käyttökohteita olivat mm. paperi- ja sellutehtaiden alakerrat, käytävät, parkkihallit, portaikot ja hoitosillat. Tyypillinen asennuskorkeus oli 4–8 m. Valaisin oli varustettu pölysuodattimella. Tämä valaisin voidaan päivittää helposti nykytekniikkaan vaihtamalla purkauslampun ja vanhan heijastimen tilalle LED-moduuli. Retrofit-paketti sisältää myös uuden lasinkehän mattalasilla ja pölysuodattimella varustettuna.

1993

Laajasäteilijä 250W

Poistunut

2017

RETROFIT

Valikoimassa

2017

DAVI

Valikoimassa

2015

DORA

Valikoimassa

LAXUS  VEGA W  DAVI  DORA  XENRE

Pölysuodattimella varustetut Laxus-laajasäteilijät tarjosivat ratkaisun teollisuustilojen yleisvalaistukseen, silloin kun tarvittiin pienikokoinen, vankkarakenteinen, leveällä valonjaolla varustettu valaisin. Laxus-valaisinta käytettiin tyypillisesti erilaisten tuotantotilojen yleisvalaistuksessa. Muita käyttökohteita olivat mm. voimalaitokset ja kattilat, varastotilat ja lastaussillat. Tyypillinen asennuskorkeus oli 4–10 m. Nykyisin poistuneet LAXUS ja VEGA W -valaisimet voidaan korvata DAVI, DORA tai XENRE-valaisimella. Saneerauskohteissa tulee varmistaa korvaavaa valaisintyyppiä valitessa, että Ta-luokka, valontuotto sekä suodatintyyppi vastaavat tilavaatimuksia.

2002

LAXUS

Poistunut

2013

VEGA W

Poistunut

2017

DAVI

Valikoimassa

2015

DORA

Valikoimassa

2015

XENRE

Valikoimassa

HUUVA  HITE 70W  HITE LED

I-Valo on tunnettu teollisuusvalaistuksen vaativista erikoissovelluksista ja Huuva-valaisin on erinomainen esimerkki tuotteesta, joka on ollut ylivoimainen ratkaisu erittäin kuumiin olosuhteisiin. Alunperin elohopeahöyrylampulla varustettu valaisin korvattiin ErP-direktiivin (Energy related Products Directive) myötä energiatehokkaammalla monimetalliversiolla ja myöhemmin ratkaisu pystyttiin luotettavasti toteuttamaan myös uusimmalla LED-tekniikalla. Valaisin on ollut lyömätön ratkaisu mm. paperikoneen kuivaussylintereiden valaistuksessa. Valaisinosan lisäksi tarvitaan aina erikseen myytävä liitäntälaiteyksikkö, joka sijoitetaan viileämpään tilaan.

1987

HUUVA

Poistunut

2010

HITE

Poistunut

2018

HITE LED

Valikoimassa

6532  MARCO

2007

Kompaktiloiste 6532

Poistunut

2018

MARCO

Valikoimassa

EX-loisteet ja laajasäteilijät  ACQUEX LED

Tilaluokkiin 21, 22 tarkoitetut purkauslampulla tai loisteputkilla varustetut profiilirunkoiset pölysuodattimella varustetut valaisimet poistuivat valikoimasta perinteisen tekniikan väistyessä LED-tekniikan yleistyessä. Valaisimet soveltuivat teollisuuden matalien tilojen yleisvalaisin pölyvaarallisiin tiloihin. Käyttökohteita olivat mm. biokattilalaitokset, suljetut kuljettimet, viljan käsittelytilat ja lasikuituveneiden valmistustilat. Tänä päivänä I-Valo tarjoaa EX-alueille Zaluxin valmistamia laadukkaita ACQUEX LED -valaisimia.

2012

EX-laajasäteilijät & EX-loisteet

Poistunut

2018

ACQUEX LED

Valikoimassa