Sök

Dataskydd

Din integritet är viktig för oss. Vi hanterar personuppgifter om våra kunder, partner, anställda och övriga privatpersoner i enlighet med kraven i dataskyddsförordningen. Vi samlar in olika typer av personuppgifter beroende på om du är en kund, en besökare på vår webbplats eller någonting annat.

När I-Valo behandlar dina personuppgifter har du alltid rätt att begära ett utdrag ur vårt register för att kontrollera de uppgifter vi har samlat in om dig. Du kan radera eller korrigera uppgifter om du så önskar. Begäranden om granskning eller korrigering ska framföras direkt till registratorns representant, personligen eller per post i skriftlig form med underskrift.

Alla uppgifter behandlas i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Uppgifter utlämnas inte regelmässigt till någon part utanför EU eller EES. Uppgifterna i registret behandlas endast i Finland och förvaras i servrar som finns inom EU.

Enligt GDPR (från 25 maj 2018) har den registrerade rätt att motsätta sig eller begära begränsningar i behandlingen av sina uppgifter och även att lämna in klagomål gällande hanteringen av personuppgifter till dataskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter till alla kontrollerande myndigheter i EU finns här: (http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

Följande personer ansvarar för behandlingen av personuppgifter:

Marknadsföringsregister:
Meike Kinnunen, marknadsföringschef, meike.kinnunen@i-valo.com

Customer relationship management (CRM):
Jussi Veijola, försäljningsdirektör, jussi.veijola@i-valo.com

Besökare på I-Valos webbplats och prenumeranter på nyhetsbrevet

I-Valo har utvecklat sina webbtjänster för att förmedla nyheter, marknadsföra produkter samt trygga tillgången till dokument och filer. De personuppgifter som samlas in används för att utveckla företagets webbplats, produkter och tjänster. Vi samlar också in statistiska uppgifter om webbplatsens användare. Läs mer på: Kakor (cookies).

Vi samlar in namn och e-postadresser till mottagarna av våra nyhetsbrev och använder dessa uppgifter endast för att hantera nyhetsbreven. Du kan avregistrera dig från detta register när som helst. Via andra formulär (kontakt- och responsformulär samt formulär för anmälning till kundevenemang) samlar vi in namn, e-postadress, telefonnummer, yrkestitel och eventuellt intresseområden för att kunna rikta vår information på rätt sätt.

Behandlingen av personuppgifter bygger på den registrerades samtycke (kontaktformulär) eller registratorns berättigade intresse (kakor på webbplatsen etc.). Uppgifter sparas inte länge än nödvändigt. Uppgifterna reduceras vid behov.

Företag/arbetsgivare som kunder hos I-Valo

I-Valo samlar in information om företag och deras anställda i den utsträckning det är nödvändigt för att kunna hantera kundrelationerna och uppfylla våra skyldigheter som leverantör i fråga om exempelvis leveranser av beställningar och riktad kundservice. Vi behandlas personuppgifter, inklusive namn, e-post, telefonnummer, adress, inköpshistoria och eventuella andra uppgifter som du som kund ger oss.

Möten med kunder

I-Valo ordnar olika evenemang för kunder, och i samband med dessa evenemang kan vi samla in ytterligare information om specialdieter och sådant som hänför sig till evenemanget för att kunna planera och tillhandahålla ett så bekvämt och intressant evenemang som möjligt. I-Valo hanterar denna information, och den raderas efter evenemanget.

Customer relationship management (CRM)-system

Vi behandlar våra kunders uppgifter inom vårt eget CRM-system, med vilket vi strävar efter att skapa kundrelationer, främja försäljningen och genomföra direktmarknadsföring. Personuppgifter samlas in när du samtycker till det och det finns en klar orsak att samla in uppgifter för att utveckla affärsrelationer. De uppgifter vi behandlar i CRM-systemet omfattar namn, adress, telefonnummer, yrkestitel och arbetsgivarföretag. Uppgifterna reduceras vid behov.

Säkerhet

Vi vill skydda dina personuppgifter. Vi skyddar uppgifterna genom att använda säkra SLL-anslutningar. Vi använder också interna säkerhetssystem för att kunna begränsa tillgången till databaser som innehåller identifierbara personuppgifter.

I-Valo och sociala medier

I I-Valos kanaler på sociala medier hittar du nyheter om såväl produkter och tjänster som evenemang. Följande personer ansvarar för att hantera, kontrollera och publicera via dessa konton:

  • I-Valos marknadsföringschef
    • Den digitala agenturen Trimedia, med vilken I-Valo har ett gällande avtal om behandling av uppgifter

Med sociala medier avser vi följande:
• Facebook
• Instagram
• Youtube
• LinkedIn
• Twitter

Vi förbehåller oss rätten att radera eventuella stötande, olämpliga och rasistiska kommentarer.

Kakor (cookies)

Kakor används för att förbättra användarupplevelsen och optimera webbplatsen. Vår webbplats har kakor som samlar in information om användarna. Kakor möjliggör övervakning av marknadsföring med exempelvis Google Analytics och Facebook. Med denna information strävar vi efter att förbättra vår webbplats och inriktningen av vår marknadsföring. Du kan inaktivera användningen av kakor i webbläsarens inställningar så att dina besök på vår webbplats inte kan övervakas.

Hantering av kakor

Om du inte godkänner användning av kakor kan du inaktivera användningen via webbläsarens säkerhetsinställningar. Du kan också ställa in din webbläsare så att du får en varning när en webbplats försöker placera en kaka i din dator. Du kan radera kakor som sparats tidigare via din webbläsare. Mer information om vilka kakor som har sparats i din webbläsare, hur du raderar dem och hur du ställer in din webbläsare att godkänna eller avvisa användning av kakor finns under Hjälp i din webbläsare.

Om du vill ha mer information om dataskyddsförordningen, behandling av uppgifter, datasäkerhet eller kakor kan du kontakta oss på

I-Valo Oy
Tehtaantie 3B
14500 IITTALA
E-post: info@i-valo.com
Tfn +358 10 501 3000