Dataskydd

Uppdaterad [9 juli 2021]

Din integritet är viktig för oss. Vi hanterar personuppgifter om våra kunder, partner, anställda och övriga privatpersoner i enlighet med kraven i dataskyddsförordningen. Vi samlar in olika typer av personuppgifter beroende på om du är en kund, en besökare på vår webbplats eller någonting annat.

 

1 Personuppgiftsansvarig

I-Valo Oy (15714188-0)
Tehtaantie 3B
14500 IITTALA
E-post: info@i-valo.com
Tfn +358 10 501 3000

 

2 Kontaktperson i frågor som gäller registret

Marknadsföringsregister:
Meike Kinnunen, marknadsföringschef, meike.kinnunen@i-valo.com
Hantering av kundrelationer:
Jussi Veijola, försäljningsdirektör, jussi.veijola@i-valo.com

 

3 Besökare på I-Valos webbplats och prenumeranter på nyhetsbrevet, vilken information behandlar vi?

I-Valo har utvecklat sina webbtjänster för att förmedla nyheter, marknadsföra produkter samt trygga tillgången till dokument och filer. De personuppgifter som samlas in används för att utveckla företagets webbplats, produkter och tjänster. Vi samlar också in statistiska uppgifter om webbplatsens användare. Läs mer på: Kakor (cookies).

Behandlingen av personuppgifter bygger på den registrerades samtycke (kontaktformulär) eller registratorns berättigade intresse (kakor på webbplatsen etc.). Uppgifter sparas inte länge än nödvändigt. Uppgifterna reduceras vid behov.

I anslutning till vårt kundregister behandlar vi följande data:

 • Från mottagarna av vårt nyhetsbrev samlar vi in grundläggande uppgifter, såsom namn och e-postadresser, och vi använder dessa uppgifter endast för att hantera nyhetsbreven. Du kan när som helst begära att dina data ska raderas från detta register
 • Via andra formulär (kontakt- och responsformulär samt formulär för anmälning till kundevenemang)
  • grundläggande information* såsom namn
  • kontaktuppgifter* såsom e-postadress och telefonnummer
  • information om företaget och kontaktpersoner, såsom befattning
  • annan information som samlats in med den registrerades samtycke som behövs för kundrelationen, såsom intresseområden

Den information som markeras med en asterisk krävs för att man ska kunna ha kontakt och/eller en kundrelation med oss. Utan de nödvändiga personuppgifterna kan vi inte leverera produkten och/eller tjänsten.

 

4 Företag/arbetsgivare som kunder hos I-Valo, vilken information behandlar vi?

I-Valo samlar in information om företag och deras anställda i den utsträckning det är nödvändigt för att kunna hantera kundrelationerna och uppfylla våra skyldigheter som leverantör i fråga om exempelvis leveranser av beställningar och riktad kundservice.

I anslutning till vårt kundregister behandlar vi följande data:

 • grundläggande information* om den registrerade, såsom namn, kundnummer och språk
 • den registrerades kontaktuppgifter* såsom e-postadress, telefonnummer och adress
 • information om företaget och kontaktpersoner*, såsom FO-nummer samt kontaktpersonernas namn, befattningar och kontaktuppgifter
 • eventuella förbud mot eller tillstånd för direktmarknadsföring
 • information om avtalet och kundrelationen*, såsom information om tidigare och gällande avtal och beställningar, användarprofiler som skapats på basis av kundrelationen, korrespondens med kunden/den registrerade och annan kommunikation
 • eventuell annan information som samlats in med den registrerades samtycke som behövs för kundrelationen, såsom specialdieter eller annan information som berör kundevenemang

Den information som markeras med en asterisk krävs för att man ska kunna ha kontakt och/eller en kundrelation med oss. Utan de nödvändiga personuppgifterna kan vi inte leverera produkten och/eller tjänsten.

 

5 Hur skyddar vi uppgifterna och hur länge lagrar vi dem?

Endast de av våra anställda som har rätt att behandla personuppgifter i sina arbetsuppgifter har rätt att ta del av system som innehåller personuppgifter. Varje användare har ett personligt användarnamn och lösenord för systemet. Informationen samlas i databaser som skyddas av brandväggar och lösenord samt med andra tekniska metoder.

Vi lagrar personuppgifter så länge vi behöver dem för att uppfylla de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Vi utvärderar regelbundet behovet av att spara uppgifter, med hänsyn till tillämplig lagstiftning om exempelvis bokföring. Vi vidtar också rimliga åtgärder för att säkerställa att inga personuppgifter om registrerade som är föråldrade, felaktiga eller inkompatibla med syftet med behandlingen lagras i registret. Vi korrigerar eller raderar sådana uppgifter utan dröjsmål.

 

6 I-Valo och sociala medier

I I-Valos kanaler på sociala medier hittar du nyheter om såväl produkter och tjänster som evenemang. Följande personer ansvarar för att hantera, kontrollera och publicera via dessa konton:

 • I-Valos marknadsföringschef
 • Den digitala agenturen Trimedia, med vilken I-Valo har ett gällande avtal om behandling av uppgifter

Med sociala medier avser vi:

 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube
 • LinkedIn
 • Twitter

Vi förbehåller oss rätten att radera eventuella stötande, olämpliga och rasistiska kommentarer.

 

7 Vem överför vi uppgifter till eller avslöjar uppgifter för, och överför vi uppgifter utanför EU eller EES?

Alla uppgifter behandlas i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Uppgifter avslöjas i regel inte för tredje parter. Ett undantag till detta är att vi avslöjar uppgifter för att göra det möjligt för leveransföretag vi använder att göra leveranser.

I-Valo lagrar kundernas personuppgifter på servrar som finns inom EU. Personuppgifter lagras på servrar som hanteras av tredje parter, och dessa parter kan behandla uppgifterna utanför EU eller EES för I-Valos räkning. Om uppgifter behandlas utanför EU och EES säkerställer vi att underleverantören följer Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler om behandling av personuppgifter.

 

8 Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du har rätt att granska de uppgifter om dig som lagras i registret och begära att uppgifter som är felaktiga, föråldrade, onödiga eller olagliga korrigeras eller raderas. Om du har tillgång till uppgifterna kan du själv redigera dem. Om behandlingen baserar sig på samtycke har du rätt att när som helst ändra eller återkalla ditt samtycke. Återkallandet påverkar inte lagligheten i den behandling av uppgifter som skedde innan samtycket återkallades.

Du har rätt att motsätta dig eller begära en begränsning av behandlingen av dina uppgifter samt att lämna in klagomål gällande behandlingen av dina uppgifter till dataskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter till alla kontrollerande myndigheter i EU finns här: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612080.

Om det finns särskilda personliga skäl till detta har du rätt att motsätta dig behandling av dina uppgifter när behandlingen sker med stöd av ett berättigat intresse. När du lämnar in din begäran måste du ange de särskilda omständigheter på grund av vilka du motsätter dig behandling av dina uppgifter. Vi kan neka till att uppfylla din begäran endast av skäl som specificeras i lagstiftning.

 

9 Kakor (cookies)

Kakor används för att förbättra användarupplevelsen och optimera webbplatsen. Vår webbplats har kakor som samlar in information om användarna. Kakor möjliggör övervakning av marknadsföring med exempelvis Google Analytics och Facebook. Med denna information strävar vi efter att förbättra vår webbplats och inriktningen av vår marknadsföring. Du kan inaktivera användningen av kakor i webbläsarens inställningar så att dina besök på vår webbplats inte kan övervakas.

 

10 Hantering av kakor

Om du inte godkänner användning av kakor kan du inaktivera användningen via webbläsarens säkerhetsinställningar. Du kan också ställa in din webbläsare så att du får en varning när en webbplats försöker placera en kaka i din dator. Du kan radera kakor som sparats tidigare via din webbläsare. Mer information om vilka kakor som har sparats i din webbläsare, hur du raderar dem och hur du ställer in din webbläsare att godkänna eller avvisa användning av kakor finns under Hjälp i din webbläsare.

 

11 Vem kan man kontakta?

All kommunikation och alla förfrågningar som berör denna sekretesspolicy ska lämnas in skriftligen eller personligen till de personer som anges i avsnitt 2.