Kraftverk

En pålitlig armaturleverantör för branschen i mer än 50 år

Kraftverk har strikta krav på belysningslösningar

I-Valo har flera decenniers erfarenhet av att utforma belysningslösningar för kraftverksapplikationer. Under vår historia har vi levererat belysningslösningar till moderna biokraftverk, konventionella kraftverk och kraftvärmeverk (CHP). Kraftverk ställer hårda krav på armaturer eftersom luftburna föroreningar och höga temperaturer ofta förekommer vilket belastar armaturerna ytterligare. Dessa anläggningar har också en mängd olika processanordningar och installationshöjderna varierar, vilket innebär utmaningar vid placeringen av armaturerna. Armaturerna ska också ge lång livslängd och vara lätta att underhålla eftersom de ofta installeras på svåråtkomliga platser.

Eftermonteringslösningar

Eftersom I-Valos lösningar har lång livslängd används gamla urladdningslampor fortfarande i många applikationer. I-Valo erbjuder ett omfattande utbud av eftermonteringspaket som ger dig möjlighet att uppgradera dina gamla armaturer till mer energieffektiva LED-lösningar. På denna webbplats kan du ta del av tillgängliga eftermonteringslösningar och ta reda på vilken modern LED-armatur som erbjuder en lämplig lösning för att ersätta ditt gamla I-Valo-system.

Enastående egenskaper

 • energieffektivitet
 • ljusutbyte
 • utmärkta antireflexegenskaper
 • hög IP-klassning (inkapslingstäthet)
 • armaturens filterteknik håller de inre delarna rena
 • lösningar för heta förhållanden
 • robust aluminiumram
 • C5-beläggningsklassning (mycket frätande miljöer)
 • täckglasalternativ utifrån tillämpning (polykarbonat, akryl, härdat glas)
 • D-märkning (armaturens yttemperatur överstiger inte 90 °C)
 • LED-armaturer tänds utan fördröjning (jämfört med armaturer med urladdningslampa)
 • lång livscykel
 • armaturen är uppgraderbar (utbytbar teknik) vilket förlänger dess livslängd ytterligare
 • en mängd olika anslutningsalternativ
 • ett omfattande utbud av monteringsfästen
 • utmärkt vibrationsmotstånd
 • eSense-ljusstyrning (DAVI, XENRE)

Utomhusområden

En belysningslösning i en produktionsanläggnings utomhusområden måste erbjuda enastående ljuseffiktivitet och optimerad ljusfördelning. Armaturerna ska också klara omväxlande väderförhållanden. I Sverige måste armaturer fungera tillförlitligt vid minusgrader. Dessutom måste monteringsfästen tåla påfrestningar från exempelvis vind.

En utomhusbelysningslösning för en produktionsanläggning omfattar vanligtvis områdesbelysning (till exempel parkeringsytor, gator) och processytor utomhus, lastkajer, väggar och kapell och tak nära byggnaderna.

 

Produkter som rekommenderas av oss

XENRE, LUKA, 6721LED & 6741LED, DAVI

Rena utrymmen

I utrymmen med endast låga nivåer av föroreningar som smuts, damm och gaser erbjuder armaturer med GORE- eller dammfilter en lämplig lösning. Dessa utrymmen omfattar kontrollrum och el- och teknikrum. Installationshöjderna är också vanligtvis lägre och temperaturerna mer måttliga. Vårt omfattande sortiment erbjuder flera lämpliga alternativ för sådana mindre utmanande industriutrymmen.

 

Produkter som rekommenderas av oss

6721LED & 6741LEDDAVI, CADOR, XENRE

Heta processlokaler

Temperaturerna kan vara extremt höga i kraftverk. Beroende på vilket bränsle som används kan föroreningar utsätta armaturerna för ytterligare påfrestningar. Till exempel innehåller koleldade anläggningar typiskt höga halter av damm som snabbt kommer att minska ljuseffektiviteten om det kommer in i armaturen. I-Valos armaturer är utrustade med effektiv filterteknik för att säkerställa att armaturens inre utrymme förblir rent och att dess ljusutbyte bibehåller en hög nivå även i utmanande miljöer.

 

Produkter som rekommenderas av oss

DAVI, XENRE, XENRE60/XENRE70, XENRE80

ATEX-utrymmen

Kraftverk innehåller ofta utrymmen som är klassade som explosiva atmosfärer. Explosiv atmosfär avser miljöer som potentiellt innehåller en explosiv luftblandning. Brandfarliga gaser, dimmor och ångor eller brännbart damm kan i kombination med luft vid normalt tryck orsaka en explosiv luftblandning. En explosiv atmosfär kan avse ett helt rum eller en del av ett rum eller ett utomhusområde vilket indikeras med markeringar. Anläggningens ägare, eller den part som innehar den, ansvarar för utrymmesklassificeringarna och ska upprätta klassificeringar för områden med explosiv atmosfär. Explosiva atmosfärer delas in i klasserna 0, 1, 2, 20, 21 och 22, utifrån det brännbara ämnet och explosionsriskens varaktighet. Denna klassificering bestämmer säkerhetskraven för anordningar som förvaras i utrymmet eller förs dit antingen permanent eller tillfälligt. (Finska säkerhets- och kemikaliemyndigheten, Tukes)

För tillfället inkluderar I-Valos sortiment en EX-armatur utformad av spanska Zalux för klass 2 och 22-utrymmen. Glasfiberarmerad polyesterstomme, IP66, polykarbonatdiffusor med UV-skydd, prismatiskt mönster, IK10. Hakar i rostfritt stål. ATEX-bussning i polyamid M20x1,5, IP68. Ta = -20 … +40 grader. D-klassning och HACCP-godkännande.

Kommer senare, I-VALO DAVI EX.

 

Produkter som rekommenderas av oss

ACQUEX LED

Transportörer

Hos transportörer ska armaturer ha utmärkta bländningseliminerande egenskaper och en bred ljusfördelning. Dessa utrymmen är vanligtvis låga och därför är det fördelaktigt att ha en armatur med låg bygghöjd.

I-Valos armaturer kan även användas i områden med kameraövervakning. Armaturerna får inte bilden att flimra.

 

Produkter som rekommenderas av oss

MARCO, DORA, 6721LED & 6741LED, LUKA

Åtkomstplattformar

Kraftverksområden innehåller ofta många åtkomstplattformar och trappor både inomhus och utomhus. Bra belysning på åtkomstplattformar är en viktig del av säkerheten. Ur vårt breda sortiment av fästen hittar du alltid hitta en monteringsmetod som gör att du kan installera armaturer där du behöver ljus. I-Valo är känt för ett omfattande urval av monteringssystem och tillhandahåller även skräddarsydda lösningar för att tillgodose kundens behov. En fällbar monteringsstång som kan justeras för att ge ljus på arbetsnivån gör även installation och underhåll enkelt.

För utomhusområden rekommenderar vi armaturer med GORE-filter. Om luften innehåller föroreningar finns även större och effektivare filter med skyddande sköld.

 

Produkter som rekommenderas av oss

LUKA, 6721LED & 6741LED, DORA, I-POLE

Professionell ljusdesign

För att uppnå en optimerad belysningslösning för produktionslinjer och processlokaler är professionell ljusdesign ett måste. I-Valo har mer än femtio års erfarenhet av att utforma belysningslösningar för kraftverk. Förutom arbetet i vår interna ljusdesignverksamhet har vi även ett nära samarbete med ledande designers i branschen. I designarbetet måste man vara uppmärksam på processkraven och eventuella utmaningar och behov som uppstår vid placeringen av armaturerna. Vårt breda sortiment av fästen gör att du kan installera armaturer var som helst där belysning behövs. Vid armaturval ska temperatur, luftfuktighet och eventuella föroreningar på installationsplatsen beaktas.

Faktorer som påverkar valet av armaturer och belysningsberäkningarna bestäms noggrant i samarbete med beställaren innan projekteringsarbetet påbörjas. Vid behov besöker vår designer installationsplatsen.

DIALux Evo

I sin ljusdesign använder I-Valo det tyska ljusdesignprogrammet DIALux Evo. Programvaran kan användas för att beräkna en optimerad belysningslösning för utrymmet i enlighet med aktuella belysningsstandarder, vilket gör det möjligt att köpa in rätt antal armaturer. I-Valo är DIALs Premium Partner, vilket gör att vi kan erbjuda en belysningskatalog eller ett tillägg som innehåller alla våra armaturer till projektörer som använder den kostnadsfria programvaran DIALux. Med tillägget är det enkelt att bläddra och välja bland våra produkter direkt via beräkningsprogrammet.

Vårt professionella ljusdesignteam kan skapa heltäckande beräkningar som omfattar antalet och typerna av de armaturer som krävs, luxnivåer för varje utrymme, 3D-modeller av utrymmena och falska färgbilder av belysningsnivåerna.

Ladda ner tillägget

Du kan be om en kostnadsfri belysningsplan genom att kontakta vårt designteam eller genom att fylla i detta formulär.

Ljusdesign

LIGHTING DESIGNER

Teemu Nuutinen

teemu.nuutinen@i-valo.com +358 50 408 8431

Din försäljningskontakt

COUNTRY MANAGER, SWEDEN

Andreas Hybertsen

I-Valo Oy
c/o FAGERHULT AB
Tegelviksgatan 32
SE-116 41 STOCKHOLM
SWEDEN

andreas.hybertsen@i-valo.com +46 763 141 952
SALES MANAGER, SWEDEN

Andreas Silvereden

I-Valo Oy
c/o FAGERHULT AB
Gamla Almedalsvägen 1
SE-412 63 GÖTEBORG
SWEDEN

andreas.silvereden@i-valo.com +46 762 979 746
AREA SALES MANAGER, SWEDEN

Peter Gidlund

SE- 891 51 ÖRNSKÖLDSVIK
SWEDEN

peter.gidlund@i-valo.com +46 703 086 777

Kunder och samarbetspartner