Gruv- och mineralindustri

En pålitlig armaturleverantör för branschen i mer än 50 år

Förhållandena inom gruvindustrin är utmanande, särskilt på grund av dammet och smutsen som vanligtvis förekommer i gruvor.

I-Valo har i mer än femtio år levererat robusta belysningslösningar utformade för utmanande installationsmiljöer. Gruvindustrin ställer specifika krav på belysningslösningar eftersom armaturerna ofta installeras i dammiga miljöer som också kan vara varma och fuktiga. Eftersom sprängningsarbeten sker i gruvor måste armaturerna som används dessutom tåla vibrationer och ha utmärkta tryckreglerande egenskaper. Om en armatur inte är utrustad med en tryckventil eller ett filter kommer den att börja läcka med tiden eftersom trycket skadar dess packningar. Alla I-Valos armaturer kommer alltid med ett filter som är lämpligt för applikationen.

Den smuts och fukt som förekommer i gruvor har också tagits med i beräkningen vid utformningen av I-Valo-armaturer. Kondens och smuts som samlats på armaturen leds bort från ytan via stommens vassa kant, utan att täckglaset blir smutsigt.

Bra belysning är en integrerad del av säkerheten vid gruvarbete. I arbetsområden ska allmänbelysningen utfomras på ett sätt som gör det möjligt för arbetarna att se sin omgivning, så att de kan röra sig mellan arbetsområdena på ett säkert sätt. Allmänbelysning utformas ofta med belysningstorn. Dåliga ljusförhållanden leder till större påfrestningar för ögonen och mental trötthet, vilket ökar risken för olyckor. Goda antireflexegenskaper är avgörande för komfort och säkerhet. Otillräcklig allmänbelysning ökar risken för bländning orsakad av reflexer.

På ytor där särskild uppmärksamhet krävs ska en effektivare allmänbelysning installeras med en fast eller blinkande gul varningslampa. I kundspecifika projekt har I-Valo levererat armaturer med gult täckglas för ökad säkerhet i gruvtunnelkorsningar.

Eftermonteringslösningar

Eftersom I-Valos lösningar har lång livslängd används gamla urladdningslampor fortfarande i många applikationer. I-Valo erbjuder ett omfattande utbud av eftermonteringspaket som ger dig möjlighet att uppgradera dina gamla armaturer till mer energieffektiva LED-lösningar. LED-lampor ger höga belysningsnivåer i förhållande till mängden energi de använder och I-Valos LED-armaturer erbjuder utmärkta ljuseffektivitetsegenskaper. På denna webbplats kan du ta del av tillgängliga eftermonteringslösningar och ta reda på vilken modern LED-armatur som erbjuder en lämplig lösning för att ersätta ditt gamla I-Valo-system.

Vid utvecklingen av nya armaturer är målet att utforma lösningar med teknik som är lätt att uppgradera. Efterhand som LED-tekniken utvecklas kan du enkelt byta ut din armaturs teknikpaket mot de senaste nyheterna när din lösning har nått slutet av sin livslängd.

Enastående egenskaper

 • lösningar för extremt varma förhållanden
 • ljusutbyte
 • energieffektivitet
 • utmärkta antireflexegenskaper
 • hög IP-klassning (inkapslingstäthet)
 • filterteknik håller armaturens inre utrymme rent och armaturen behåller sin lufttäthet (filtrerar smutspartiklar och balanserar ut tryckfluktuationer som orsakas av sprängning)
 • robust aluminiumram
 • C5-beläggningsklassning (mycket frätande miljöer)
 • täckglasalternativ som uppfyller kraven (för gruvapplikationer rekommenderar vi härdat frostat säkerhetsglas, men alternativ i akryl och polykarbonat är också tillgängliga)
 • D-märkning (armaturens yttemperatur överstiger inte 90 °C)
 • LED-armaturer tänds utan fördröjning (jämfört med armaturer med urladdningslampa)
 • lång livscykel
 • armaturen är uppgraderbar (utbytbar teknik) vilket förlänger dess livslängd ytterligare
 • en mängd olika anslutningsalternativ
 • ett omfattande utbud av monteringsfästen
 • utmärkt vibrationsmotstånd

Underjordiska utrymmen

I underjordiska gruvutrymmen måste armaturer erbjuda utmärkt korrosionsbeständighet och lufttäta och bländningseliminerande egenskaper, utöver en hög ljusutbytes- och energieffektivitetsnivå. Eftersom tunnlar och tillfartsvägar vanligtvis är upplysta med en enda belysningslinje måste armaturerna vara utrustade med optik som fördelar ljuset effektivt i sidled. Från I-Valos sortiment kan du hitta flera lågprofilarmaturer med bred ljusfördelning, perfekta för användning i tunnlar. Armaturerna är försedda med ett filter som gör att de tål tryckfluktuationer orsakade av sprängning. Armaturen bibehåller sin lufttäthet eftersom lufttrycket släpps ut på ett kontrollerat sätt via filtret, utan att skada packningar eller limmade fogar. Armaturerna har en hög IP-klassning (IP66 och IP67).

 

Produkter som rekommenderas av oss

6721/6741, MARCO, CADOR, DAVI, DORA

Processlokaler

I gruv- och mineralindustriprocesser, som krossning, malning och bearbetning, är damm och vibrationer vanliga och beroende på bearbetningsmetoderna kan även föroreningar som gaser förekomma.

För processlokaler rekommenderar vi armaturer utrustade med dammfilter. Om processerna ger upphov till gaser bör en armatur med dubbeleffektfilter användas. På grund av förekomsten av föroreningar rekommenderas ett täckglas av härdat säkerhetsglas, tillgängligt i klara och frostade versioner. Härdat säkerhetsglas är lättare att hålla rent eftersom smuts inte samlas på dess yta lika lätt som på akryl- eller polykarbonatöverdrag.

I vissa processutrymmen orsakar höga temperaturer ytterligare påfrestningar på armaturens teknik. Med stark expertis inom belysningslösningar för höga omgivningstemperaturer kan I-Valo erbjuda armaturer specialutformade för sådana tillämpningar.

 

Produkter som rekommenderas av oss

6721/6741, DAVI, MARCO, XENRE, XENRE60/70, HITE LED, DANI

Utomhusområden

En belysningslösning i en produktionsanläggnings utomhusområden måste erbjuda enastående ljuseffekt och optimerad ljusfördelning. Armaturerna ska också klara omväxlande väderförhållanden. Särskilt i Norden måste armaturer fungera tillförlitligt i minusgrader. Dessutom måste monteringsfästen tåla påfrestningar från exempelvis vind.

En utomhusbelysningslösning för en produktionsanläggning omfattar vanligtvis områdesbelysning (till exempel parkeringsytor, gator) och processytor utomhus, lastkajer, väggar och kapell och tak nära byggnaderna.

Områdesbelysning:

 • Högt ljusflöde
 • Antireflexoptik
 • CLO-alternativ
 • Aluminiumstomme med beläggning i korrosionsklass C5
 • Ett stort urval av monteringsfästen.

Byggnadsväggar, kapell, lastbryggor, åtkomstplattformar

 • Täckglasalternativ (akryl, polykarbonat och glas)
 • Armaturens långa livslängd och uppgraderingsbarhet
 • Energieffektivitet
 • eSense-styralternativ
 • Antireflexoptik
 • Hög IK- och IP-klassning
 • Aluminiumstomme med beläggning i korrosionsklass C5
 • Ett brett utbud av monteringsfästen, till exempel rör- och räckesfästen för åtkomstplattformar
 • Specialkontakter och kablar som tillval
 • Möjlighet att skräddarsy lösningen efter kundens behov
 • Filteralternativ och filtersköldar

 

Produkter som rekommenderas av oss

XENRE, LUKADAVI

Professionell ljusdesign

För att uppnå en optimerad belysningslösning för gruv- och mineralindustriapplikationer är professionell ljusdesign ett måste. I-Valo har i mer än femtio års erfarenhet av att utforma belysningslösningar för utmanande applikationer. Förutom arbetet i vår interna ljusdesignverksamhet samarbetar vi även med ledande designers i branschen. I designarbetet måste man vara uppmärksam på processkraven och eventuella utmaningar som uppstår vid placeringen av armaturerna. Vårt breda sortiment av fästen gör att du kan installera armaturer var som helst där belysning behövs. Vid armaturval ska temperatur, luftfuktighet och eventuella föroreningar på installationsplatsen beaktas.

Faktorer som påverkar valet av armaturer och belysningsberäkningarna bestäms noggrant i samarbete med beställaren innan projekteringsarbetet påbörjas. Vid behov besöker vår designer installationsplatsen.

DIALux Evo

I sin ljusdesign använder I-Valo det tyska ljusdesignprogrammet DIALux Evo. Programvaran kan användas för att beräkna en optimerad belysningslösning för utrymmet i enlighet med aktuella belysningsstandarder, vilket gör det möjligt att köpa in rätt antal armaturer. I-Valo är DIALs Premium Partner, vilket gör att vi kan erbjuda en belysningskatalog eller ett tillägg som innehåller alla våra armaturer till projektörer som använder den kostnadsfria programvaran DIALux. Med tillägget är det enkelt att bläddra och välja bland våra produkter direkt via beräkningsprogrammet.

Vårt professionella ljusdesignteam kan skapa heltäckande beräkningar som omfattar antalet och typerna av de armaturer som krävs, luxnivåer för varje utrymme, 3D-modeller av utrymmena och falska färgbilder av belysningsnivåerna.

Ladda ner tillägget

Du kan be om en kostnadsfri belysningsplan genom att kontakta vårt designteam eller genom att fylla i detta formulär.

Ljusdesign

LIGHTING DESIGNER

Teemu Nuutinen

teemu.nuutinen@i-valo.com +358 50 408 8431

Din försäljningskontakt

COUNTRY MANAGER, SWEDEN

Andreas Hybertsen

I-Valo Oy
c/o FAGERHULT AB
Tegelviksgatan 32
SE-116 41 STOCKHOLM
SWEDEN

andreas.hybertsen@i-valo.com +46 763 141 952
SALES MANAGER, SWEDEN

Andreas Silvereden

I-Valo Oy
c/o FAGERHULT AB
Gamla Almedalsvägen 1
SE-412 63 GÖTEBORG
SWEDEN

andreas.silvereden@i-valo.com +46 762 979 746
AREA SALES MANAGER, SWEDEN

Peter Gidlund

SE- 891 51 ÖRNSKÖLDSVIK
SWEDEN

peter.gidlund@i-valo.com +46 703 086 777

Kunder och samarbetspartner