Contact us

ÖVERLÄGSEN FILTERTEKNIK

Armaturen andas genom filtret. I-Valos effektiva och unika filterteknik ser till att armaturens inre delar hålls rena. Tekniska filter för smuts och gas: armaturen bibehåller sin lyskraft även i utmanande förhållanden. Vi erbjuder flera olika filteralternativ, och valet görs utgående från förhållandena i omgivningen. Alla I-Valo-armaturer är utrustade med I-Valo-filterteknik

Denna armatur hade använts i ett koksverk i tio år. När polykarbonathöljet togs av visade det sig att det inre av armaturen fortfarande var skinande rent.

Hur fungerar filtertekniken?

Den luftström som skapas när armaturen värms upp och svalnar styrs genom ett filter som fångar upp damm och andra smutspartiklar. Sådana orenheter filtreras bort ur luften genom mikrofiberpappret, det aktiva kolelementet eller GORE-membranet. På så sätt säkerställs att inga föroreningar når ytan på de specialbehandlade reflektorerna, vilket skulle kunna dämpa ljuset eller skada de känsliga LED-chipen eller elektroniken.

Energiförbrukningen och behovet av underhåll minskar och de kostnader som armaturen ger upphov till under sin livscykel minskar betydligt.

I-Valo filter

I-Valos större dubbeleffektfilter har förutom ett mikrofiberpapper även ett aktivt kolelement. Förutom smutspartiklar filtrerar de även bort olika gaser. Valet av filter görs utgående från förhållandena i den miljö där det ska installeras.

19960

DUBBELEFFEKTFILTER
med plasthölje (ABEK2P3)


FILTRERAR

  • organiska, oorganiska och sura gaser och ångor
  • ammoniak och organiska ammoniakderivat
  • farliga partiklar i solid form eller vätskeform, exempelvis radioaktiva och giftiga ämnen och mikroorganismer

Dubbeleffektfilter med plasthölje står bättre emot miljöer med aggressiva kemikalier som skulle korrodera filter med ett metallhölje, som t.ex. i anläggningar för galvanisering eller betning.

Kan användas i armaturer som exponeras för ammoniakgas eller -ångor. Detta gäller exempelvis armaturer i byggnader för djur, såsom stall, hönshus och ladugårdar, samt byggnader för behandling av gödsel, tvättlokaler, målerier, vattenreningsverk och avloppsreningsverk.

19959

DUBBELEFFEKTFILTER
med metallhölje


FILTRERAR

  • organiska, oorganiska och sura gaser och ångor
  • farliga partiklar i solid form eller vätskeform, exempelvis radioaktiva och giftiga ämnen och mikroorganismer
19961

DAMMFILTER
med plasthölje


FILTRERAR

  • solida och flytande partiklar av giftiga ämnen
  • radioaktiva ämnen och mikroorganismer, exempelvis bakterier och virus
  • dammpartiklar och orenheter som är större än 0,01 μm.

Används ofta i armaturer i vanliga industrimiljöer där det finns damm i luften, såsom kraftverk, värmeverk, cellulosa- och pappersfabriker samt anläggningar för förädling av trävirke.

19956

GORE-FILTER, STORT
med plasthölje


19957

GORE-FILTER, LITET
med plasthölje


FILTRERAR

  • smuts, damm, salt, vatten och andra skadliga vätskor
  • rekommenderas i synnerhet för användning med armaturer som installeras utomhus

Rekommenderas även för lokaler där regelbunden rengöring är nödvändig på grund av strikta hygienkrav, vilket innebär att fuktnivåerna ofta är höga. GORE-filtren har utmärkt termisk resistans och passar därför lika bra i kalla rum som i de högsta temperaturer som I-Valos armaturer kan utsättas för. GORE-filter tål temperaturvariationer väl – tvättutrymmen utgör en utmanande typ av utrymmen där temperaturen kan variera mycket

Behöver du hjälp med att välja rätt filter?

I-Valos personal ger gärna hjälp och råd för valet av filter. Kontakta oss gärna för att få mer information.

*” anger obligatoriska fält

Namn*

FI-14500 Iittala, FINLAND
Telefon +358 (0)10 501 3000
info@i-valo.com

Kontakta oss