SVHC-AINEIDEN MINIMOINTI

Kohti puhtaampia tuotteita tinkimättä tuotteen tehokkuudesta ja pitkästä käyttöiästä

I-Valo tekee jatkuvasti kehitystyötä, jotta tuotteissamme ei käytettäisi vaarallisia tai haitallisia aineita. Pyrkimyksenämme on välttää ja vähentää näitä aineita sisältävien komponenttien käyttö niin nykyisissä kuin uusissa tuotteissamme. Tilanteissa, joissa tällaisten aineiden välttäminen on mahdotonta, annamme tiedon asiakkaillemme Artiklan 33 (REACH) mukaisesti.

I-Valo on täyttänyt EU:n jätepuitedirektiivissä määrätyn velvollisuuden selvittää tuotteisiinsa käytettyjen materiaalien huolta aiheuttavien aineiden pitoisuudet ja rekisteröidä ne tarpeen mukaan Euroopan kemikaaliviraston ylläpitämään SCIP – tietokantaan. Euroopan kemikaaliviraston ylläpitämä SVHC – ainesluettelo päivitetään kaksi kertaa vuodessa. SCIP – tietokantaan kootaan tieto esineistä, jotka sisältävät erityistä huolta aiheuttavaa ainetta (SVHC-ainetta) yli 0,1 painoprosenttia. Tietokannan tarkoituksena on mahdollistaa esineiden turvallinen hyötykäyttö niiden käyttöiän jälkeen. Tietokanta tarjoaa jätteiden käsittelijöille ja hyödyntäjille täsmällistä tietoa siitä, mitä vaarallisia ominaisuuksia esineiden valmistuksessa käytetyillä aineilla on, ja täsmällisesti missä osissa monimutkaisia tuotteita nämä aineet esiintyvät.

SVHC ainesosaluettelo: https://echa.europa.eu/fi/candidate-list-table

Euroopan kemikaalivirasto: https://echa.europa.eu/fi

Halutessasi tietoa yksittäisestä valaisintyypistä ja sen mahdollisesti sisältämistä SVHC-aineista, voit olla yhteydessä tuotekehitysosastoomme:

Milla Hietaharju
QEHS/R&D Manager
milla.hietaharju@i-valo.com
Tel. +358 40 185 8815